Werkbezoek scholen voor speciaal onderwijs op Curaçao | Deel I

Werkbezoek scholen voor speciaal onderwijs op Curaçao | Deel I

28 nov. 2023 — Maandag 24 september 2023

“Muziek is een brug om relaties tussen leerlingen te verbinden en te versterken.” - Stephanie Servanie Damiana, de schooldirecteur van de Blenchi school.

Dankbaar ben ik dat ik in september de mogelijkheid heb gehad om op Curaçao mijn vriendin en haar gezin te bezoeken en om op werkbezoek te gaan naar drie scholen voor speciaal onderwijs. Het doel van het werkbezoek was om inzicht te krijgen in de behoefte van het muziekonderwijs op de scholen voor speciaal onderwijs op Curaçao en deze behoefte terug te koppelen aan de verschillende samenwerkingspartners zoals het Fonds Kind & Handicap die betrokken zijn bij het Muziekopleiders Akkoord.

Ondanks de hittegolf op het eiland en de zee temperatuur van 30 graden heb ik onderwater kippenvel gehad. Kippenvel om de spotted eagle ray te zien maar ook kippenvel om te zien dat het koraal op meerdere plekken aan het afsterven is. Op de dag dat we niet meer mochten duiken omdat ons vliegtuig 24 uur later vertrok zijn we richting de Blenchi school gegaan.

De Blenchi school Willemstad

In de auto op weg naar de school viel een kleine tropische regenbui over ons heen. We waren gewaarschuwd dat de wegen spekglad kunnen zijn dus we deden rustig aan. Aangekomen bij de school werd de poort van het schoolplein opengedaan door een leerling die ons met veel toewijding heeft verwelkomd. Hij kwam naar ons toe, vroeg netjes voor wie wij kwamen en haalde vervolgens Stephanie Servanie Damiana, de schooldirecteur voor ons op.

De Blenchi school staat is oorspronkelijk een MLK-school te Mundu Nobo en heeft 7 groepen leerlingen met diverse beperkingen, zoals de ADHD, ODD-ers en leerproblemen. De 1ste schooldag was 2 september 1967. Vanaf 1999 heeft de school ook leerlingen met Autisme opgenomen en sindsdien is de leerlingenpopulatie zéér divers. Onze instructietaal is het Papiaments, maar wordt aangevuld met de moedertaal van het kind.

Er zijn 7 groepen (A tot en met G), waarvan in groep F en G de schoolverlaters op 13 jarige leeftijd naar het vervolgonderwijs (AGO) gaan.

Eén van de unieke aspecten van de Blenchi school is, dat het de enige speciale school is met een aanvangsgroep voor zéér speciale leerlingen vanaf 4-jarige leeftijd. Het curriculum wordt op een orthodidactische- en orthopedagogische manier vormgegeven. Door de juiste ondersteuning en begeleiding krijgen deze leerlingen een goede basis en kunnen ze optimaal profiteren van hun leerervaringen voor een succesvolle schoolcarrière.

Het motto van Blenchi school

“Hier mag je zijn wie je bent, maar nog niet kunt zijn, en je mag het worden, op jouw manier en in jouw tijd.”

Op het schoolplein stonden meerdere plantjes die twee leerlingen water aan het geven waren. Een van de juffen had de ingang van het lokaal versierd met de vlag, klederdracht en lekkernijen zoals een taartje van oatmeal (havermout). Het was deze week Siman di Kultura 1.

In de bibliotheek gingen wij in gesprek met Stephanie. Stephanie heeft met een donatie van het Fonds Kind & Handicap een GreenHouse gekregen. Een GreenHouse 2 is een tuin op het schoolterrein waar de leerlingen kennis maken met de natuur en (moes)tuinieren op hun eigen niveau en tempo.

Belang van Culturele Artistieke Vorming

Op de Blenchi school is het belang van culturele artistieke vorming groot:

1. De individuele expressie is een unieke vorm van uiten

De leerlingen mogen hun eigen fantasie gebruiken om bijvoorbeeld teksten te schrijven. Vorig schooljaar speelden tijdens bijna elke pauze drie leerlingen Tambú 3 We hebben deze leerlingen een veilige omgeving gegeven waarin ze mochten experimenteren zonder oordeel en zich uiten op hun eigen manier en op tempo.

2. Faciliteiten: benodigde kunstmaterialen en hulpmiddelen verzorgen

De school heeft veel instrumenten rekening houdend met de behoefte van de leerlingen. Veel instrumenten hebben onderhoud nodig en zijn deels kapot. We hebben een piano. Om les hierin te kunnen geven daar hebben we een vakleerkracht voor nodig. De wens is om een muzieklokaal te creëren waar alle instrumenten in staan rekening houdend met cognitieve en fysieke beperkingen. De ruimte is aanwezig maar er is geen budget om hier invulling aan te geven.

3. Samenwerken en sociale interactie versterken

Muziek is een brug om relaties tussen leerlingen te verbinden en te versterken. De kleuters doen mee met de groep 8 leerlingen. Iedereen doet mee. Elke maand hebben we een maand opening waar muziek een onderdeel van is.

Behoefte aan vakleerkracht muziek en bijscholing

In Nederland financiert het Fonds Kind & Handicap instrumenten voor scholen voor speciaal onderwijs. Méér Muziek in de Klas is aan het onderzoeken of dit ook de behoefte is op de scholen voor speciaal onderwijs op Curaçao.

Stephanie geeft aan dat ze behoefte heeft aan een vakleerkracht muziek die drie keer per maand les kan geven en aan bijscholingsmateriaal voor de leerkrachten om de leerkrachten out of the box te laten denken. Stagiaires van de muziekopleidingen uit Nederland zijn ook zeer welkom. De leerkrachten zijn bevoegd om muziek te geven. Muziek staat op het curriculum en op de weekplanning. Er is geen bedrag vastgesteld in de begroting. Per week moeten de leerkrachten minstens twee keer kunst, (CAV) culturele artistieke vorming, geven. Als school proberen de leerkrachten hun uiterste best te doen om met regelmaat muzieklessen te geven. Als schoolleider vindt Stephanie het belangrijk om het te internaliseren. Aandacht schenken aan kunst is belangrijk voor onze speciale kinderen. Het helpt de creativiteit te ondersteunen. Stephanie houdt van tekenen en muziek. Ze zingt al jaren in haar vrije tijd in een zanggroep SERENADA en heeft helaas niet de tijd om met de leerlingen te zingen.

Op school zijn verschillende muziekinstrumenten, waaronder veel boomwackers, aanwezig. De school heeft nog geen pictos met instrumenten. Stephanie voelt zich gezegend met al deze instrumenten en ze maken daar goed gebruik van. Een van de klassen heeft muziek gemaakt met plastic flessen met aluminiumfolie, keukenrasp, kammen en rijstzakje over een emmertje. Banda di bleki werd dat genoemd.

Vakleerkrachten op de Blenchi school

De school heeft een keuken waar een vakdocent de consumptieve technische vakken verzorgt. De vakleerkracht in de keuken is in dienst en komt elke vrijdag. Hij geeft les aan de leerlingen in groep 8. De schoolverlaters hebben de kooklessen nodig om naar vervolgonderwijs, de AGO, te gaan. De leerlingen leren serveren en leren bijvoorbeeld lasagne maken. De lasagne mogen ze ook verkopen en met dat geld koopt de school weer materialen.

Naast een vakdocent in de keuken heeft de school een moestuin met een vakdocent Natuureducatie. Op twee dagen in de week dragen de leerlingen een groen t-shirt en gaan ze de moestuin in. Ze geven de planten water en kweken planten om te gebruiken in de tuin. De eieren uit het kippenhok worden verkochten waarmee de school inkomsten heeft voor materialen. Op donderdag drinken alle leerlingen kruidenthee met kruiden uit de tuin. Stephanie wil in de toekomst eigen theezakjes maken met het logo van de school en deze verkopen om inkomsten te generen. De GreenHouse is neergezet met dank aan Fonds Kind en Handicap. Voor gym komen stagiaires vanuit het Mbo in Nederland. De Blenchi school is een Papiaments-talige school. Sport is een taal die je zonder het spreken van Papiaments over kan brengen. Dat geldt ook voor muziek.

Financiële bijdrage voor de school

Als speciale school ontvangen we van de overheid financiële ondersteuning voor een aantal essentiële kosten, lesmateriaal en enkele operationele uitgaven. Deze middelen helpen ons de basisbehoeften van het onderwijs te dekken. Echter, als school zijn we vaak verantwoordelijk voor aanvullende kosten, zoals specifieke programma's of activiteiten, onderhoud van de schoolfaciliteiten, en mogelijk aanvullende ondersteuning voor leerlingen met speciale behoeften. Het is belangrijk dat we deze financiële aspecten in evenwicht houden om een kwalitatieve en inclusieve leeromgeving te waarborgen. Vaak krijgen we hulp van sponsers en zijn zeer dankbaar hiervoor.

Samenwerkingen met het veld en speciaal onderwijs versterken

Kas di Kultura is de lokale culturele instelling. De Blenchi school heeft nog geen structurele samenwerking met Kas di Kultura. Stephanie heeft Harry Moen gevraagd om de collega’s een workshop te geven. Meneer Moen is muzikant, hij geeft veel cursussen muziek en is dirigent van de Serenada.

Het is kostbaar om op het eiland excursies te organiseren, transportkosten zijn erg hoog. De leerlingen van de school gaan bijvoorbeeld te voet naar het museum. Een bus inhuren kost 375 gulden met 48 zitplaatsen. Vaak nodigt de school daarom mensen uit om naar school te komen. Stephanie geeft aan dat ze als schoolleider zelf naar de instituten gaat om hulp te vragen. De instituten komen niet vanzelf naar de school toe. Stephanie ziet dit graag anders. Eerder dit jaar was de school uitgenodigd bij een expositie waar de minister ook uitgenodigd was. De minister kon helaas niet aanwezig zijn.

Nieuwste artikelen

  • Dag van het MuziekopleidersAkkoord staat in het teken van innovatie

    11 jun. 2024

  • Het Axia College biedt cultuuronderwijs dat aansluit bij het vso

    10 jun. 2024

  • Erevoorzitter bezoekt Flagshipschool VMBO ‘t Venster in Arnhem

    5 jun. 2024