Roeland Vrolijk

Roeland Vrolijk

Opleidingsdocent muziekdidactiek

Iedere betrokkene bij muziek in de basisschool mag bij zichzelf blijven en zou het beste in zichzelf naar boven moeten kunnen halen. Dat is vaak veel dichterbij dan de meeste mensen denken. Laat kinderen ook luisteren naar muziek die je raakt en leg hen uit waarom dat zo is. Dan ben je echt en maak je contact. Vraag andersom ook waar hun passie en interesse ligt. Geef een kind ook de ruimte om zich te laten horen. Als die uitwisseling op gang komt, dan start het muzikale leerproces.

In Nederland en zeker ook in het Caribisch deel van ons koninkrijk draag ik graag als ambassadeur en adviseur van Méér Muziek in de Klas bij aan het op een hoger plan tillen van muziekonderwijs in de basisschool. De afgelopen jaren hebben we een prachtig begin gemaakt en wat mij betreft gaan met volle vaart door met het enthousiasmeren en het bij elkaar brengen van iedereen die muziekonderwijs een warm hart toedraagt. Met als uiteindelijke doel: Meer muziek in de klas voor ieder kind in het Koninkrijk der Nederlanden.

Roeland Vrolijk

"Doe waar je goed in bent, ook op muzikaal vlak!"

Roeland Vrolijk heeft de samenwerking tussen de pabo en conservatorium een nieuwe impuls gegeven door muzikale pabostudenten een extra verdieping te geven.

Roeland Vrolijk is lid van de stuurgroep MuziekAkkoord Hoeksche Waard.

In oktober 2019 bezochten we Curaçao en Bonaire om een analyse te maken van de stand van het muziekonderwijs op de basisscholen daar, te bepalen hoe groot de vraag naar muziekonderwijs is, en hoe we ook in het Caribisch gebied structureel muziekonderwijs zouden kunnen realiseren.