Aan de slag als schoolleider

Aan de slag als schoolleider

Laat je inspireren over hoe je muziekonderwijs op jouw school kan realiseren

Muziekonderwijs op school draagt op een unieke manier bij aan de ontwikkeling van kinderen. Muziek bevordert bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals samenwerken, luisteren en begrip tonen. Door te investeren in muziekonderwijs op school creëer je verbinding tussen leerlingen en leg je een structurele basis voor empathie, sociale binding, kwaliteit van leven en creativiteit.

Het Handboek voor meer muziek in de klas

Een goed voorbeeld waar muziekonderwijs al goed is doorgevoerd, is de Borgmanschool in Groningen. Hoe gaan zij om met het schoolbudget, subsidies en andere creatieve oplossingen om structureel muziekonderwijs mogelijk te maken? Lees het voorbeeld in het Handboek voor meer muziek in de klas.

In het Handboek voor meer muziek in de klas vind je nog meer goede voorbeelden, tips en tricks en hulpdocumenten voor de lokale verankering van muziekonderwijs. Het Handboek maakt onderdeel uit van het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal. Zie ook laatste punt.

Muziekonderwijs op jouw school financieren

Ideeën opdoen over hoe je muziekonderwijs op jouw school kan financieren? Die hebben we voor je.

Lees meer over financiering >>

Méér Muziek in de Klas - Lokaal

Sluit je aan bij Méér Muziek in de Klas Lokaal, het programma dat zich inzet op de lokale verankering van muziekonderwijs. Ga samen met de belangrijke organisaties in jouw regio de samenwerking aan en realiseer duurzaam muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in jouw regio. Lees hier meer...

Heb je vragen over het realiseren van muziekonderwijs op jouw school? Stuur een mail naar info@meermuziekindeklas.nl en wij nemen contact met je op.