Ga aan de slag! | 24 februari 2021

Ga aan de slag! | 24 februari 2021

Méér Muziek in de Klas Inspiratietour

Den Bosch

MuziekAkkoord Den Bosch
Scholen, muziekverenigingen, culturele instellingen, pabo en de gemeente zetten zich samen in voor structureel muziekonderwijs op alle basisscholen in 's-Hertogenbosch. We zijn hard op weg naar het ondertekenen van een muziekakkoord in juni 2021! Sluit jij aan als school, vereniging of muziekaanbieder? Neem dan contact op via info@muziekakkoorddenbosch.nl. Like ook onze facebookpagina, blijf op de hoogte en wordt geïnspireerd met tips & tricks.

Fontys Hogeschool Kind en Educatie – opleiding vakspecialist muziek

De landelijke post-hbo opleiding Vakspecialist Muziek biedt leraren een verdieping in vakdidactiek en een stevige basis om het muzikale klimaat op school te verbeteren. Ze worden opgeleid tot leerkrachten die naast hun specifieke muziekkennis ook collega’s kunnen begeleiden in het geven van muzieklessen en kartrekkers zijn voor muzikale activiteiten op schoolniveau.

Kijk voor meer informatie over de opleiding aan Fontys Hogeschool Kind en Educatie, locatie Pabo Tilburg op deze website.

Ans Buys – Ambassadeur Méér Muziek in de Klas

Ans Buys is voormalig directeur lerarenopleidingen en strategisch adviseur van de minister inzake het lerarenbeleid. Daarnaast is Ans ambassadeur van Méér Muziek in de Klas en zet zij zich in voor o.a. de regio Den Bosch. Wil je meer weten over hoe je kan aanhaken bij Méér Muziek in de Klas Lokaal Den Bosch? Neem dan contact op met accountmanager Lotte Bosma via lbosma@meermuziekindeklas.nl

Huis73 | Onderwijs en Educatie

Huis73
ondersteunt het onderwijs én de cultuurpartners in de stad! We dragen bij aan de kwaliteit van programma’s van onderwijsinstellingen en kinderopvang. Leesplezier of kunstonderwijs, onze experts helpen je graag. Huis73 is als een spin in een web: de schakel tussen onderwijs en cultuur. Plannen? We denken met je mee!

Mail naar onderwijseneducatie@huis73.nl of bel (073) 680 29 00

Maasdriel

Moved by Music
Muziek is emotie, het verbindt, het vergt inspanning, maar muziek zorgt vooral ontspanning. Als je Moved by Music in ‘huis’ haalt krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 8 een half uur per week muziekonderwijs van een vakdocent. De muzieklessen worden op een laagdrempelige en praktische manier aangeboden, waarbij de focus ligt op spelenderwijs met muziek aan de slag gaan. Moved by Music levert muziekonderwijs op maat en wij gaan graag vrijblijvend in gesprek met basisscholen om visies en behoeftes uit te wisselen, om zo tot een prettige en muzikale samenwerking te komen.

Verbinding met muziekverenigingen……

Vanaf groep 5 komen er instrumenten uit de HaFaBra-wereld aan bod in de lessen. De keuze van deze instrumenten hangt af van de muziekvereniging die zich bevindt in de regio van een basisschool. Leerlingen mogen deze instrumenten uitproberen en zo worden niet alleen de leerlingen, maar uiteindelijk ook de ouders betrokken bij Moved by Music.

Voordat dit proces in gang gebracht wordt is er al contact geweest met de plaatselijke muziekvereniging en het uiteindelijk doel is om een schoolorkest op te starten in de basisschool. Hierdoor zal de doorstroom naar de muziekverenigingen makkelijker gaan en laagdrempeliger zijn.

Onze website is nog niet in de lucht, maar onze Facebookpagina geeft al een mooie impressie van wat we doen

Main Music School

Main Music School is een moderne muziekschool die al meer dan 15 jaar succesvol mensen coacht en begeleid in het (leren) spelen van een instrument of het zingen. Onze lessen, cursussen, workshops streven ernaar om een leerling de nodige praktische kennis en vaardigheden mee te geven zodat je er een leven lang plezier van kunt beleven aan het maken van muziek. Main Music School is daarom dè plek voor de beginnende en gevorderde muzikant en waar je moet zijn voor muziekles. Wij bieden uitdagende lessen, enthousiaste en geroutineerde docenten met de juiste faciliteiten.

Meer weten? Neem contact op met Thomas van Wamel via info@mainmusicschool.nl of bezoek de website

Overbetuwe/Lingewaard

Open Academie Lingewaard
Muziek, dans, beeldende vorming, theater en drama. Welke leerling wil daar nou geen kennis mee maken op de basisschool? Hoe gaaf is het om daar in de klas regelmatig tijd voor vrij te maken? We laten leerlingen proeven aan van alles wat met kunst en cultuur te maken heeft. De Open Academie vervult binnen de gemeente Lingewaard al jaren de rol om kunst en cultuur in het onderwijs brengen. Dit doen we door de intermediair te zijn tussen scholen en het grote en gevarieerde aanbod aan vakdocenten, kunstenaars en organisaties. Allen met passie voor kunst en cultuur.

Contact Sander Spaan via sander@openacademie.nl

Cultuurcoach Overbetuwe

Voor inwoners van Overbetuwe legt de Cultuurcoach van Forte Welzijn verbindingen zodat zij van lokale kunst, cultuur en erfgoed kunnen genieten. In samenwerking met gemeente Overbetuwe en lokale/regionale cultuur-en erfgoedaanbieders ontstaat er een mooi lokaal cultureel aanbod voor inwoners.
Ook binnen het onderwijs legt de cultuurcoach talloze verbindingen om cultuureducatie te stimuleren. Zo is er een convenant cultuureducatie, een muziekakkoord en een jaarlijks cultuurmenu voor het primair en voortgezet onderwijs.
De Cultuurcoach werkt middels het project Méér Muziek in de Klas mee aan het verduurzamen van muziekeducatie voor alle leerlingen op de basisschool in Overbetuwe. Dit doet zij samen met zeer betrokken lokale muziekverenigingen en de muziekschool, de gemeente Overbetuwe, Hogeschool Arnhem/Nijmegen (HAN) en Cultuur Oost.

Meer weten? Of wil je graag dat iemand met je meedenkt over cultuureducatie op school? Neem contact op met Daniëlle van Deutekom via 06 - 23 38 96 41 of mail naar danielle.van.deutekom@fortewelzijn.nl

Rheden/Renkum

Cultuurbedrijf RIQQ | Van en Voor Kunst & Cultuur in de regio Rheden
Cultuurbedrijf RIQQ maakt zich sterk voor kunst en cultuur vanuit de overtuiging dat meedoen aan - en genieten van - kunst en cultuur mensen verrijkt, versterkt, verwondert, verblijdt en altijd verbindt. Wij doen dat voor alle inwoners, voor culturele instellingen en het onderwijs, voor kunstenaars en amateurverenigingen, voor bedrijven en iedereen die zich inzet voor een bloeiend cultureel klimaat in de gemeente Rheden.

Cultuurcoach gemeente Renkum

Samen met de scholen, culturele aanbieders en de gemeente Renkum maak ik, Judica Lookman, als cultuurcoach jaarlijks het Cultuurprogramma. Het Cultuurprogramma zorgt er voor dat voor de leerlingen van alle Renkumse scholen allerlei lessen, projecten en workshops rond cultuur worden georganiseerd. Op die manier maken de kinderen en jongeren van Renkum onder schooltijd actief kennis met muziek, dans, theater, schilderen, animatie en ook met de geschiedenis van en natuur in de gemeente.

Meer over het Cultuurprogramma vind je op www.cesisrenkum.nl

Tilburg

CIST
CIST (Cultuur in School Tilburg) wil leerlingen en hun professionals verleiden met kunst- en cultuur waardoor ze zichzelf ontdekken in relatie tot de anderen en de omgeving. CIST werkt vanuit expertise in dialoog, in procesbegeleiding, in kennis over kunst, cultuureducatie en onderwijs.
Lizette Mijland, directeur CIST vertelt: “Cultuureducatie moet een vliegwiel zijn voor de ontwikkeling die een school en het kind doormaakt. We staan voor ontwikkelingsgericht werken. Voor makerschap, onderzoeken, creëren, procesgerichtheid. Voor vrijheid binnen de kaders. Je identiteit ontdekken, jezelf leren plaatsen in je omgeving. We willen naar dieper leren. Van vermaak naar raak.”
www.cist.nl | info@cist.nl

Factorium Onderwijs

Factorium Onderwijs staat garant voor kwaliteit, deskundigheid en continuïteit.
Factorium Onderwijs biedt een stevig en inspirerend aanbod voor de creatieve en kunstzinnige ontwikkeling van leerlingen. Met voor elke vraag een passend antwoord, van een eenmalige kennismakingsactiviteit tot het langdurig inzetten van een vakleerkracht en alles daartussenin. Coaching en training van leerkrachten om hen de nodige basisvaardigheden bij te brengen behoort ook tot de kerntaken van Factorium Onderwijs. Samen sterk in muziekonderwijs!
www.factorium.nl/onderwijs | onderwijs@factorium.nl

Fontys Kind en Educatie; opleiding Vakspecialist Muziek

De post-hbo-opleiding Vakspecialist Muziek biedt voor de muzikale leraren basisonderwijs een verdieping in vakdidactiek en een stevige basis om het muzikale klimaat op school te verbeteren. De opleiding is in september voor het vijfde jaar van start gegaan bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie, locatie Pabo Tilburg.
Oud-student Rianne Schouten vertelt: ‘Muziek en onderwijs zitten allebei in mijn hart. Nu combineer ik twee passies tot een uitdagend en creatief geheel! Het geeft mij, de leerlingen en leerkrachten veel energie. Plezier voor de hele school!’

Fontys Hogeschool Kind en Educatie


Ans Buys Ambassadeur Meer Muziek in de Klas Lokaal Tilburg

‘Mijn wens is dat leerkrachten in het primair onderwijs en de pabo-studenten optimaal gebruik maken van alle kansen die we hen bieden om muziekonderwijs interessanter, beter en leuker te maken voor hun leerlingen èn voor henzelf.'

Ans Buys is voormalig directeur lerarenopleidingen en strategisch adviseur van de minister inzake het lerarenbeleid. Sinds 2014 is Ans voorzitter van de Raad van Toezicht van Factorium Podiumkunsten. Wil je meer weten over hoe je kan aanhaken bij Méér Muziek in de Klas Lokaal Tilburg? Neem dan contact op met accountmanager Guido Hollaers via ghollaers@meermuziekindeklas.nl

Veldhoven/Bergeijk/Eersel

Klik hier voor meer informatie over Veldhoven, Bergeijk en Eersel.

Waalwijk

Kunstencentrum Waalwijk zet zich in voor structureel muziekonderwijs op alle basisscholen in Waalwijk. Door muziek te maken worden we creatiever, kunnen we beter problemen oplossen en worden we slimmer. Wij vinden het daarom belangrijk dat alle kinderen in de Langstraat verschillende vormen van muziekonderwijs krijgen op school. Muziekonderwijs wordt hierbij ingebed in het cultuuronderwijs van de school. Muziek krijgt daarom een vaste plaats in het onderwijs. Het maakt niet uit welke juf of meester er voor de klas staat: muziek is elke dag, in veel verschillende vormen, aanwezig in de klas. Het is belangrijk dat kinderen met muziek iets nieuws leren. Maar het plezier in muziek is net zo belangrijk. Voor de kinderen en voor de juffen en meesters.

Ons doel is dat ieder basisschoolkind in de gemeente Waalwijk, gedurende minimaal 1 schooljaar muziekles krijgt van een vakdocent. Daarnaast coachen wij leerkrachten op het gebied van het geven van een laagdrempelige muziekles die aansluit bij de kennis en vaardigheden van de leerkracht. Daartoe organiseert Kunstencentrum Waalwijk jaarlijks inspirerende muziekworkshops.Om de muzieklessen goed vorm te kunnen geven stellen wij instrumentarium beschikbaar voor de deelnemende scholen. Iedere school heeft zijn eigenlijk kwaliteiten, kennis en visie op muziekonderwijs. Daarom bieden wij maatwerk per school.

Interesse in de mogelijkheden voor uw school?Neem contact op via met Tessa Hendrikx via t.hendrikx@kunstencentrumwaalwijk.nl