Ga aan de slag! | 10 maart 2021

Ga aan de slag! | 10 maart 2021

Méér Muziek in de Klas Inspiratietour

Maasdriel

Moved by Music
Muziek is emotie, het verbindt, het vergt inspanning, maar muziek zorgt vooral ontspanning. Als je Moved by Music in ‘huis’ haalt krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 8 een half uur per week muziekonderwijs van een vakdocent. De muzieklessen worden op een laagdrempelige en praktische manier aangeboden, waarbij de focus ligt op spelenderwijs met muziek aan de slag gaan. Moved by Music levert muziekonderwijs op maat en wij gaan graag vrijblijvend in gesprek met basisscholen om visies en behoeftes uit te wisselen, om zo tot een prettige en muzikale samenwerking te komen.

Verbinding met muziekverenigingen……

Vanaf groep 5 komen er instrumenten uit de HaFaBra-wereld aan bod in de lessen. De keuze van deze instrumenten hangt af van de muziekvereniging die zich bevindt in de regio van een basisschool. Leerlingen mogen deze instrumenten uitproberen en zo worden niet alleen de leerlingen, maar uiteindelijk ook de ouders betrokken bij Moved by Music.

Voordat dit proces in gang gebracht wordt is er al contact geweest met de plaatselijke muziekvereniging en het uiteindelijk doel is om een schoolorkest op te starten in de basisschool. Hierdoor zal de doorstroom naar de muziekverenigingen makkelijker gaan en laagdrempeliger zijn.

Onze website is nog niet in de lucht, maar onze Facebookpagina geeft al een mooie impressie van wat we doen

Main Music School

Main Music School is een moderne muziekschool die al meer dan 15 jaar succesvol mensen coacht en begeleid in het (leren) spelen van een instrument of het zingen. Onze lessen, cursussen, workshops streven ernaar om een leerling de nodige praktische kennis en vaardigheden mee te geven zodat je er een leven lang plezier van kunt beleven aan het maken van muziek. Main Music School is daarom dè plek voor de beginnende en gevorderde muzikant en waar je moet zijn voor muziekles. Wij bieden uitdagende lessen, enthousiaste en geroutineerde docenten met de juiste faciliteiten.

Meer weten? Neem contact op met Thomas van Wamel via info@mainmusicschool.nl of bezoek de website

Rheden/Renkum

Cultuurbedrijf RIQQ | Van en Voor Kunst & Cultuur in de regio Rheden
Cultuurbedrijf RIQQ maakt zich sterk voor kunst en cultuur vanuit de overtuiging dat meedoen aan - en genieten van - kunst en cultuur mensen verrijkt, versterkt, verwondert, verblijdt en altijd verbindt. Wij doen dat voor alle inwoners, voor culturele instellingen en het onderwijs, voor kunstenaars en amateurverenigingen, voor bedrijven en iedereen die zich inzet voor een bloeiend cultureel klimaat in de gemeente Rheden.

Cultuurcoach gemeente Renkum

Samen met de scholen, culturele aanbieders en de gemeente Renkum maak ik, Judica Lookman, als cultuurcoach jaarlijks het Cultuurprogramma. Het Cultuurprogramma zorgt er voor dat voor de leerlingen van alle Renkumse scholen allerlei lessen, projecten en workshops rond cultuur worden georganiseerd. Op die manier maken de kinderen en jongeren van Renkum onder schooltijd actief kennis met muziek, dans, theater, schilderen, animatie en ook met de geschiedenis van en natuur in de gemeente.

Meer over het Cultuurprogramma vind je op www.cesisrenkum.nl

Twente

Cultuureducatie Enschede
In het project Cultuureducatie Enschede werken de culturele instellingen van Enschede (van reisopera tot museum en van bibliotheek tot theater) samen met alle basisscholen (inclusief het speciaal onderwijs), de gemeente en de PABO en het Conservatorium aan een samenhangend cultuureducatie programma. De educatief medewerkers van de culturele instellingen hebben elk intensief contact om scholen te begeleiden bij het vormgeven van cultuureducatie. Op het Cultuurmenu vind je een uitgebreid overzicht van het kunst- en cultuuraanbod voor alle groepen van het primair onderwijs in Enschede. Een leerlijn muziek en techniek is hier ook te vinden.

Oyfo Hengelo

Ben je op school bezig met techniek, erfgoed, kunst, theater, dans of muziek? Een workshop van Oyfo maakt het helemaal af! Kun je niet vinden wat je zoekt? Neem dan contact met ons op via info@oyfo.nl. We kunnen zeker iets voor je betekenen.

Via Vie Welzijn

In Rijssen-Holten buigen basisscholen en muziekaanbieders onder begeleiding van de cultuurcoach van Via Vie Welzijn zich samen over de vraag: 'hoe kunnen we er samen voor zorgen dat er structureel, kwalitatief muziekonderwijs op basisscholen (ingebed in curriculum) komt en er logische verbindingen komen met muziekonderwijs in de vrije tijd opdat Leerlingen blijvend enthousiast blijven voor muziek?'

Doe je mee aan het vinden van een passend antwoord voor jou op deze vraag? Neem contact op met cultuurcoach Kristina Odenhamn via odenhamn@viaviewelzijn.nl

KEPA Kunst Educatie Platform Almelo

KEPA
ondersteunt de cultuureducatie van het primair onderwijs in de gemeente Almelo door het aanbieden, organiseren en evalueren van een aanbod voor cultuureducatie. KEPA verzorgt coördinatie en ondersteuning bij de uitvoering van de cultuureducatie schoolgerichte begeleiding en advisering. Neem contact op via educatie@kaliberkunstenschool.nl

Gert-Jan Egberink, coördinator strategisch beleid voor Stichting Consent

Gert-Jan ontwikkelt samen met de schoolbesturen VCO-Oost Nederland en KOE een visie op het gebied van wetenschap en techniek en hierin zal een koppeling gemaakt worden met muziek. Meld je ideeën hierover aan bij Gert-Jan en stuur ene mail naar G.Egberink@consentscholen.nl

Andries Mulder Ambassadeur Méér Muziek in de Klas Lokaal Twente

'Ik gun ieder kind muziek, veel muziek en vooral de ervaring om samen muziek te maken. Ik weet uit ervaring hoe muziek maken ons leven in heel veel opzichten verrijkt. Daarom maak ik mij sterk als ambassadeur van Méér Muziek in de Klas, hét initiatief om alle leerlingen in het primair onderwijs in Nederland in aanraking te laten komen met muziek. Ik zou zeggen, daar moeten we ons allemaal sterk voor maken!'

Andries Mulder
is voorzitter college van bestuur VCO Oost-Nederland. Wil je meer weten over hoe je kan aanhaken bij Méér Muziek in de Klas Lokaal Twente? Neem dan contact op met accountmanager Marjoke Korff de Gidts via mkorffdegidts@meermuziekindeklas.nl

Cultuureducatiekaarten Overijssel
Rijnbrink heeft voor 21 gemeenten in Overijssel in kaart gebracht wat de afgelopen acht jaar tot stand is gekomen binnen cultuureducatie. Bekijk het op de website van Rijnbrink of bekijk deze flyer.

Artez Conservatorium Enschede
Het conservatorium in Enschede leidt avontuurlijke professionals op, die midden in het leven staan en over grenzen willen kijken. Kernwoorden die hier van kracht zijn, zijn innovatie, authenticiteit, persoonlijke aandacht, technologie, educatie, muzikaal vakmanschap en ondernemerschap. Er zijn diverse opleidingen: van docent Muziek en MediaMusic tot de Popacademie of Muziektherapie.

Over Cultuur Overijssel
Lees op Cultuur Overijssel het meeste complete overzicht aan cultuureducatieaanbod in Overijssel

Zuid-Kennemerland

Samen met De Wereldmuziekschool en Hart bundelen we onze krachten om toe te werken naar structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Haarlem en omstreken - oftewel regio Zuid-Kennemerland.

Uit een eerdere brainstorm kwam naar voren dat er behoefte is aan een divers en multicultureel aanbod, professionalisering van leerkrachten en een breed palet aan partners voor een duurzaam en structureel karakter. Daarnaast is kansengelijkheid een grote drijfveer. Niet eenmalig door een financiële impuls, maar met follow-up en structureel ingebed in het basisonderwijs.

Er ligt een mooi uitgangspunt voor een blauwdruk van het MuziekAkkoord voor de regio Zuid-Kennemerland, nu is het tijd om vervolgstappen te zetten! We hebben meerdere schouders nodig en zoeken aanhakers voor advies, het verbreden van het netwerk, werkgroepen, een denktank en een stuurgroep. Zet jij samen met ons stappen naar MuziekAkkoord Zuid-Kennermerland?

Neem contact met Anneke Heijne, Coördinator MuziekLab bij Hart via AHeijne@hart-haarlem.nl