Regionale samenwerking door MuziekTafel Zwolle

Regionale samenwerking door MuziekTafel Zwolle

Regionale samenwerking | sleutelfiguren | onderwijs | opleidingen | muziekverenigingen | culturele instellingen | ambassadeurs | inspireren en vergroten van de deskundigheid

Een MuziekTafel is een groep betrokkenen vanuit verschillende organisaties die samenwerken om stappen te zetten in het realiseren van structureel muziekonderwijs in hun regio. Denk hierbij aan sleutelfiguren vanuit onderwijs en opleidingen, maar ook aan betrokkenen vanuit muziekverenigingen en culturele instellingen. Maar wat is er eigenlijk voor nodig om dit tot stand te brengen? En welke stappen moeten gezet worden om muziekonderwijs écht structureel te verankeren?

Over MuziekTafel Zwolle

We zoomen in op MuziekTafel Zwolle die wordt geleid door lokaal ambassadeur MMidK/voormalig voorzitter College van Bestuur onderwijs/kinderopvang Cécile Servaes, naast de projectleider voor de uitvoering. Leidraad voor het periodiek overleg is een opgesteld plan van aanpak. Er wordt gesproken over de voortgang van de in het plan genoemde doelen/activiteiten, en hoe deze succesvol te laten slagen. Denk hierbij aan het succesvol operationeel laten zijn van een instrumentenbibliotheek, gehuisvest op Hogeschool KPZ, en aan de uitwerking om de uitleen van instrumenten te koppelen aan ‘projecten’ op scholen.

Ook wordt gesproken over hoe het contact tussen muziekverenigingen en de scholen snel, effectief en met voortduring kan verlopen, over de samenwerking tussen studenten van ArtEZ Zwolle en Hogeschool KPZ, over hoe Stadkamer Zwolle het cultuuraanbod gericht op onderwijs en op vrije tijd presenteert in aansluiting op het plan van aanpak, en over hoe muziekaanbieders worden betrokken voor o.a. gastlessen op scholen. Andere regelmatig terugkerende onderwerpen op de agenda zijn de Kindermuziekweek, wat een motiverend moment is voor scholen om muziek op de agenda te zetten, de organisatie van de Zwolse Doe Maar Mee Band, en kansengelijkheid, waarvoor de gemeente geld vrijmaakt. Met de vraag ‘hoe kunnen we hierop inspelen?’. Daarnaast zetten ze in op het inspireren en vergroten van de deskundigheid van leerkrachten.

Kortom, een bijeenkomst vol onderwerpen en actiepunten die eraan bijdragen dat alle basisschoolkinderen muziek kunnen beleven. Het enthousiasme van de betrokkenen aan de MuziekTafel draagt bij aan daadwerkelijke uitvoering en succes.

Contact

Ben jij ook op zoek naar dit soort sparringpartners? Of manieren om muziekonderwijs in jouw regio een stap verder te brengen? Neem dan contact op met Marjoke Korff de Gidts via mkorffdegidts@meermuziekindeklas.nl. Zij helpt je graag verder!

Lees verder

  • Samenwerking met opleiding en lokale organisaties in DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg

  • Vijf tips voor meer structureel muziekonderwijs uit Meierijstad

  • Na de werkconferentie verder met 'Méér Muziek in Mijn Klas'