Vijf tips voor meer structureel muziekonderwijs uit Meierijstad

Vijf tips voor meer structureel muziekonderwijs uit Meierijstad

5 lessen uit Meierijstad

'Een goed idee is niet genoeg'

 1. Creëer draagvlak
  Een initiatief als dit kan alleen maar succesvol zijn als het voortkomt uit meerdere partijen die het ondersteunen, meebetalen en vertrouwen tonen. Ontwikkel je plannen vanaf het begin in overleg tussen onderwijs, bedrijfsleven, gemeente en kunstencentra.

 2. Zoek ambassadeurs
  Benader de stakeholders van het muziekonderwijs om ambassadeurs te krijgen die met je willen meedenken over hoe je jullie idee een stap verder kunt brengen. Zo voorkom je dat je idee strandt als een belangrijke partij het niet ziet zitten. Zorg ervoor dat er beslissers uit het bedrijfsleven of de overheid in je werkgroep zitten.

 3. Zorg voor cofinanciering
  Verwacht niet dat de gemeente alle financiële ondersteuning kan bieden; werk aan partnerships met het bedrijfsleven en steun van particulieren.

 4. Doe geen concessies
  Houd vast aan je ambities. CHV Academy wilde geen ‘gerommel in de marge’, maar structureel kunstonderwijs op alle scholen. De schaalgrootte zorgt ervoor dat het voor méér partijen interessant wordt.

 5. Een goed idee is niet genoeg
  Je krijgt de gemeente en andere stakeholders niet geïnteresseerd als je alleen maar een idee wil uitproberen. Maak duidelijk welke concrete meerwaarde het plan oplevert; presenteer een plan dat afgestemd is met de stakeholders.

Bekijk ook

 • Good Practices

 • Vijf tips voor meer structureel muziekonderwijs uit Zwolle

 • Zes tips voor meer structureel muziekonderwijs uit Utrecht