Zes tips voor meer structureel muziekonderwijs uit Utrecht

Zes tips voor meer structureel muziekonderwijs uit Utrecht

6 lessen uit Utrecht

 1. Zorg dat het initiatief gedragen wordt door iedereen
  Investeer in draagvlak. Zorg dat bij alle betrokkenen duidelijkheid bestaat over de vraag 'waarom doen we dit' en 'wat vraagt het van ons'? Werk aan eigenaarschap op alle niveaus: bij de leerlingen, bij de leerkrachten, bij de schooldirecteuren en bij de ouders. Neem samen verantwoordelijkheid voor het project en haal de vrijblijvendheid eruit; zorg ervoor dat het duidelijk is dat ze zich ergens aan committeren.

 2. Zorg voor een plan, maar timmer het niet dicht
  Laat ruimte om gaandeweg afspraken te maken en de plannen af te stemmen op ieders wensen en behoeften: maatwerk per school en soms zelfs per klas of kind is belangrijk.

 3. Maak verschillende financiële scenario’s
  Breng de opties in kaart. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de fondsen minder bijdragen dan gewenst? In Utrecht zijn van tevoren verschillende scenario’s bedacht en besproken. Daarbij werd bekeken wat deze specifieke scenario's vragen aan geld en inzet. Zo konden gezamenlijk keuzes worden gemaakt voor een haalbaar scenario en de uitwerking daarvan.

 4. Werk aan een financieringsmix
  Door niet afhankelijk te zijn van een beperkt aantal financieringsbronnen, maak je het project minder kwetsbaar. De MuziekRoute koos daarom voor een crowdfundingsactie en bouwt aan een netwerk van particuliere donateurs.

 5. Start kleinschalig en bouw het langzaam uit
  In het eerste en tweede jaar is het veel regelen, maar na een aantal jaren worden de resultaten duidelijker. Het kost immers tijd om de schoolbesturen mee te krijgen. Bij de MuziekRoute worden ook zij steeds enthousiaster, bijvoorbeeld als ze worden uitgenodigd voor een uitvoering in TivoliVredenburg. Dan zien ze met eigen ogen wat die eerste jaren hebben opgeleverd.

 6. Let op de overdraagbaarheid
  Voorkom dat de continuïteit afhankelijk is van specifieke personen. Leg werkprocessen vast, zodat mensen elkaars taken kunnen overnemen als iemand ermee ophoudt. Zo heeft de MuziekRoute bijvoorbeeld een handboek met al die informatie voor de docenten.

Bekijk ook

 • Vijf tips voor meer structureel muziekonderwijs uit Meierijstad

 • Vijf tips voor meer structureel muziekonderwijs uit Zwolle

 • Zes tips voor meer structureel muziekonderwijs uit Limburg