Vijf tips voor meer structureel muziekonderwijs uit Zwolle

Vijf tips voor meer structureel muziekonderwijs uit Zwolle

5 lessen uit Zwolle

 1. Betrek het veld erbij en creëer draagvlak
  Het Fonds voor Cultuureducatie Zwolle heeft een adviesraad met een brede vertegenwoordiging vanuit scholen, amateurkunst en culturele aanbieders. Al bij de oprichting van het fonds, een traject dat zo’n negen maanden in beslag nam, is er gewerkt aan co-creatie. Er zijn meerdere sessies geweest met scholen en aanbieders, zodat goede onderlinge communicatie en draagvlak ontstonden. Ook de criteria waarop het fonds subsidies baseert, zijn samen met het veld ontwikkeld. Waar dat nodig is, worden ze in overleg tussentijds bijgesteld.

 2. Leg het beheer bij een onafhankelijke partij
  Stadkamer werkt als fondsbeheerder onafhankelijk. Goed voor het vertrouwen, bijvoorbeeld onder cultuuraanbieders : die zijn enthousiast omdat ze via Stadkamer gelijke kansen op samenwerking met de scholen krijgen. Bovendien verzorgt Stadkamer het administratieve proces en neemt daarmee de samenwerkende partijen veel werk uit handen.

 3. Stimuleer scholen om zich te ontwikkelen
  Aan de hand van vaste criteria bepaalt Stadkamer in welke fase een school is met de uitvoering van het cultuureducatiebeleid. Voor scholen is het financieel heel aantrekkelijk om bijvoorbeeld van fase 2 naar 3 te gaan. Dat stimuleert ze om door te groeien en cultuuronderwijs te verankeren.

 4. Stel cultuuronderwijs financieel veilig, ook ná de 1e subsidieperiode
  Stel substantiële gelden beschikbaar, zodat het de moeite waard is voor de scholen om deel te nemen. En denk aan de lange termijn: de projectsubsidie gold voor drie jaar, maar inmiddels is het voorstel door de gemeenteraad aangenomen om cultuuronderwijs structureel op te nemen in de begroting.

 5. Houd de lijnen kort
  Dat Stadkamer de subsidieregelingen uitvoert, maakt deelname laagdrempelig. Scholen hoeven geen ingewikkelde procedures te doorlopen. Ze hebben minimaal twee maal per jaar een inhoudelijk overleg met hun adviseur van Stadkamer en bespreken dan de voortgang en de plannen. Stadkamer bewaakt de kwaliteit, evalueert regelmatig en zorgt voor goed en regelmatig contact tussen de eigen adviseurs, de scholen en cultuuraanbieders.

Lees verder

 • Good Practices

 • Borgmanschool in Groningen: financiering door groot netwerk