Financiering voor Rotaryclub Amstelveen vanuit lokale fondsen en de gemeente

Financiering voor Rotaryclub Amstelveen vanuit lokale fondsen en de gemeente

Gefinancierd door Rotary, Lions, lokale fondsen, gemeente | Meerjarig programma | Gericht op groepen 3 tot en met 7 | Koppeling naschoolse opvang | Meerdere organisaties betrokken

Serviceclub geeft impuls aan muziekles op basisscholen Amstelveen

Leestijd: 2,5 min.

In 2013 vierde de Rotary Club Amstelveen (RC Amstelveen) zijn 45-jarig lustrum. In dat kader besloot zij alle Amstelveense basisscholen kosteloos het tweejarige project Zing'es aan te bieden. Daarbij werkten zij samen met de Muziek- en Dansschool Amstelveen, de gemeente Amstelveen en diverse fondsen en sponsoren. Met de deelname van 57 klassen verdeeld over 19 scholen werd het project een groot succes. Een interview met Gerda Driessen, voormalig voorzitter RC Amstelveen.

Waarom heeft RC Amstelveen gekozen voor een zangproject?

Toen ik hoorde van een actie op de radio om kinderen van instrumenten te voorzien, kreeg ik het idee om ons lustrumjaar aan te grijpen voor een muziekproject voor kinderen in onze eigen stad. Wij kregen vroeger allemaal zangles op school, dat was heel gewoon. Tegenwoordig is dat veel minder. En dat is jammer, want zingen is belangrijk. Het bevordert de ontwikkeling van kinderen, maakt hen socialer, creatiever en het geeft zelfvertrouwen. En het kan kinderen ook helpen bij de vakken lezen, schrijven en rekenen, want tijdens het zingen werkt het kind aan zijn taalvaardigheid, concentratievermogen, het samenwerken door op elkaar te wachten en naar elkaar te luisteren. Allemaal belangrijke en onmisbare vaardigheden. Zingen is daarbij de meest directe en persoonlijke manier van musiceren, het kind werkt immers met zijn eigen persoonlijke geluid. Bovendien is het gewoon leuk en verhoogt het de sfeer in de klas; ze beleven echt iets met elkaar, ze werken samen toe naar een optreden, waardoor het veel beter beklijft.

Hoe zijn jullie van start gegaan?

Toen ik het plan voor de Rotaryleden presenteerde, hebben we onder leiding van een professional ook samen gezongen. Dat was heel erg leuk, iedereen was enthousiast. Toen zijn we met ons idee naar de besturen van alle scholen gegaan, die waren heel positief. We hebben ook een gesprek gehad bij de gemeente. Jan van Zanen was destijds burgemeester, ook hij heeft zich achter ons plan geschaard. Vervolgens hebben we alle scholen aangeschreven en iedereen deed mee. Op één school na, maar daar werd al veel aan muziekonderwijs gedaan. Ondertussen hadden we intensief contact met de muziekschool, zij hebben het hele programma samengesteld.

Wat houdt het Zing ‘es-project in?

Alle groepen 3 tot en met 7 deden mee. Zij kregen gedurende zes weken les van een vakdocent en oefenden liedjes met hun groepsleerkracht. De Muziek- en Dansschool Amstelveen heeft speciaal voor dit project lesmateriaal en een CD ontwikkeld. In de methode is aandacht voor de drie T’s: Toon, Tekst en Twist. Onder Twist verstaan we alle bewegingen, danspasjes en andere manieren van presenteren die het een levendig geheel maken. Na zes weken vond per school een slotuitvoering plaats in de grote concertzaal van de Muziek- en Dansschool, waarbij de kinderen werden begeleid door een echte band. Het publiek van ouders, grootouders en andere belangstellenden was ook erg enthousiast. Iedere uitvoering was een feestje op zich, de kinderen straalden.

Wat is er gebeurd na de twee jaar dat het project op de scholen liep?

Als RC Amstelveen zijn wij er trots op dat we dit project mogelijk hebben gemaakt. Nog trotser zijn we op het feit dat de scholen het stokje hebben opgepakt en het project structureel opnamen in hun lesprogramma. We hebben alle deelnemende scholen nog €500,- geschonken voor de aanschaf van eenvoudige instrumenten, waardoor het zingen in de klas nog leuker wordt door instrumentale begeleiding. Ook zijn de leerkrachtenteams getraind. Vanuit de naschoolse opvang is contact gelegd met een lokaal fonds zodat ook zij instrumenten konden aanschaffen.

Deze good practice vertalen naar jouw regio? We denken graag eens met je mee.

Bel ons vrijblijvend: 020 – 8204 730

Hebben ook andere partijen financieel bijgedragen?

Jazeker, in totaal hebben we €54.000,- besteed. We hebben lokale fondsen aangeschreven en ook de gemeente heeft met € 20.000,- een flinke duit in het zakje gedaan. De Lions Club uit Amstelveen heeft bijgedragen, onder andere om een film te kunnen maken van het project.

Kunnen andere serviceclubs ook zo’n project opzetten? Wat komt daar bij kijken?

Jazeker, veel serviceclubs zitten te springen om goede (en leuke!) projecten en willen zich inzetten voor de lokale gemeenschap. De jeugd heeft de toekomst, daarom is het extra mooi om met een dergelijk muziekproject de ontwikkeling van kinderen in de eigen gemeenschap te ondersteunen. We hebben wel flink wat tijd geïnvesteerd: in het contact met de muziekschool en alle basisscholen, het bezoeken van de optredens. Er komen ook zaken bij kijken als de privacywetgeving als het gaat om opnames van de kinderen et cetera. Maar we hebben het met liefde gedaan en er zelf ook veel plezier aan beleefd.

Dit artikel kwam in samenwerking met het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst tot stand.

Bekijk ook

  • Good Practices

  • De lokale gemeenschap aan zet door Stichting Muziek Opmeer

  • Samenwerking met muziekvereniging Advendo Lochem