Muzikale verhalen

Muzikale verhalen

Combineer muziek en taal in de klas

In samenwerking met Schooltv publiceren we vanuit het MuziekopleidersAkkoord de gloednieuwe serie 'Muzikale Verhalen': negen korte luisterverhalen voor de onder-, midden- én bovenbouw van het basisonderwijs. De verhalen zijn geschreven door Janneke Schotveld, Sharid Alles en Pim Lammers en de muziek is gecomponeerd door Jeroen Sleyfer en Izaline Calister. Ook op Spotify te vinden!

De eerste drie verhalen zijn op 5 oktober gelanceerd en passen binnen het thema van de Kinderboekenweek: ‘gi-ga-groen’! De tweede reeks werd op 2 november gelanceerd. Reeks drie op woensdag 23 november tijdens de ondertekening van het MuziekAkkoord speciaal onderwijs.

Nieuw: lesbrieven speciaal onderwijs

In het kader van de ondertekening van het MuziekAkkoord speciaal onderwijs stellen we vanaf vandaag drie lesbrieven beschikbaar voor het speciaal onderwijs, horende bij de muzikale verhalen 'Hanna en Hamza - Meneer Beer is bang', 'De jongen die met dieren kan praten' en 'Thuis'. Deze zijn te vinden op onderstaande pagina's en zijn inclusief bijlagen en geluidsfragmenten.

De verhalen als praktisch middel voor muziekonderwijs

De verhalen duren vijf tot tien minuten en zijn allemaal voorzien van een eigen lesbrief. Alle verhalen zijn ontwikkeld binnen een thema en verweven met muziek. Het eerste verhaal past binnen het thema van de Kinderboekenweek die ook op 5 oktober begint: ‘gi-ga-groen’.

Naast dat de leerlingen leren luisteren, bieden de verhalen ook de kans emoties te koppelen aan de muzikale verhalen en deze te uiten. Ze maken via de bijbehorende lesbrieven kennis met verschillende muzikale stromingen en instrumenten. De creatieve opdrachten bieden leerlingen de kans om bijvoorbeeld zelf muziek te maken, te zingen en liedjes te schrijven.

Samenwerking met studenten vanuit het MuziekopleidersAkkoord

De verhalen zijn een product van het MuziekopleidersAkkoord: een langetermijnsamenwerking tussen de pabo's en conservatoria. De bijbehorende lesbrieven zijn ontwikkeld door Reina Buisman (muziekdocent aan de Marnix Academie en initiatiefnemer van diverse culturele projecten in Utrecht) en haar taalcollega’s Rutger van Driel en Evelien Burema. Gedurende de tweejarige viering van het MuziekopleidersAkkoord op 5 oktober 2022 in Amare, huis van het Koninklijk Conservatorium Den Haag, gingen studenten aan de slag met het ontwikkelen van de lesbrieven voor de laatste drie afleveringen, met zowel leerdoelen van muziek, als van taal & lezen.

Voorgestelde artikelen

  • Twee jaar MuziekopleidersAkkoord!

  • Informatie over de Keuzehulp Muziekmethodes

  • Verschillende opleidingen 'Docent Muziek' door het hele land