Studentenprogramma 'Een jaar MuziekopleidersAkkoord'

Studentenprogramma 'Een jaar MuziekopleidersAkkoord'

Welkom! Op deze pagina zetten we alles wat tijdens het programma rondom 'Een jaar MuziekopleidersAkkoord' op 6 oktober voorbij is gekomen nog even voor je op een rij. We beginnen met de studentenchallenge.

Binnenkort vind je hier informatie over hoe je het studentenblok kunt terugkijken!

Studentenchallenge

Op 6 oktober trapten we de studentenchallenge Bouw een beat met je stageklas af. Met deze challenge dagen we studenten gedurende zes weken uit om in duo’s van pabo- en conservatoriumstudenten toe te werken naar, de naam zegt het al - het maken van een beat met de kinderen van je stageklas. De challenge is geschikt voor de groepen 4 tot en met 8.

Bekijk de inhoud van de challenge

Muziek- en onderwijstechnologie, Vakintegratie en Stage

Tijdens het studentenprogramma kwamen de thema’s Muziek- en onderwijstechnologie, Vakintegratie en Stage even kort aan bod. Hier vind je nog wat beknopte informatie over de (werkgroepen van de) thema’s. Wil je er meer over weten of eens sparren over of je er onderzoek voor wilt doen voor je afstuderen? Neem dan vooral contact op met de werkgroepleiders.

Muziek- en onderwijstechnologie

Als onderdeel van het MuziekOpleidersakkoord richt deze kerngroep zich op het thema muziek- en onderwijsleertechnologie. De kerngroep bestaat uit docenten/coördinatoren van pabo’s en conservatoria uit het hele land en ontplooit diverse activiteiten. Zo organiseert de groep bijeenkomsten die leiden tot inspiratie, discussie, ervaringen delen, enz.

Aan de hand van vier thema’s stimuleert de kerngroep kennisontwikkeling in een brede samenwerking tussen pabo’s en conservatoria, op docent-, student- en coördinerend nivea. Deze thema’s zijn inspiratie, coaching, innovatie en onderzoek. Inspiratie vindt plaats door o.a. workshops, en door vraaggestuurd op docent- en studentniveau te coachen. Door onderzoek naar muziektechnologie door studenten en docenten te stimuleren, en innovatieve projecten die aansluiten bij dit thema op te zetten, wil de kerngroep een bijdrage leveren aan alle hedendaagse ontwikkelingen.

De werkgroep wordt geleid door Bert van Uffelen, docent muziek pabo Hogeschool Rotterdam.

Vakintegratie

Het integreren van vakken heeft in het onderwijs volop aandacht. De kennis en voorbeelden die nodig zijn om studenten daarop goed voor te bereiden, zijn nog niet voor alle vormen van vakintegratie in de Nederlandse context voldoende voorhanden.

Als onderdeel van het MuziekopleidersAkkoord jaagt de kerngroep, bestaande uit pabo- en conservatoriumdocenten, kennisontwikkeling aan met betrekking tot vakintegratie met muziek. Dat doet de kerngroep voor én in samenwerking met alle pabo’s en conservatoria.

De kerngroep vakintegratie stimuleert kennisontwikkeling op het gebied van vakintegratie met muziek aan de hand van vier gebieden: bestaande kennis en voorbeelden, professionele ontwikkeling, onderwijsontwikkeling en onderzoek. Daarvoor worden bijvoorbeeld good practices verzameld, workshops en werkveldbijeenkomsten georganiseerd, relevant onderzoek verzameld en ondersteunend materiaal ontworpen. Daarbij wil de kerngroep samenwerken met de opleidingen (zowel docenten als studenten), lectoraten, het werkveld en externe partijen, zoals LKCA en SLO.

De werkgroep wordt geleid door Benno Spieker, hoofdvakdocent ArtEZ Conservatorium Docent Muziek Enschede.

Bekijk ook de uitreiking van de wedstrijd Lesontwerp Vakintegratie terug

Stage

De kerngroep Stage houdt zich bezig met muziek tijdens de stage in het primair onderwijs vanuit de samenwerking tussen studenten van PABO’s en opleidingen Docent Muziek. De kerngroep bestaat uit docenten/coördinatoren van beide opleidingen. De groep organiseert een aantal landelijke bijeenkomsten per jaar waarin betrokkenen over opgedane kennis en ervaringen kunnen praten en meedenken. Gezamenlijk komen we tot nieuwe inzichten, ideeën en kennis rondom de samenwerking tussen studenten in de stage, en in andere vormen van samenwerking tussen studenten van beide opleidingen.

Voor een succesvolle samenwerking tussen studenten van pabo’s en opleidingen Docent Muziek bestaat geen eenduidig format: elke opleiding is immers anders en elke stage is anders. Het blijkt wel heel fijn om zowel de uitdagingen als de successen uit te wisselen. Het delen van informatie en ervaringen leidt tot nieuwe kennis en inzichten. Het doel is om gaandeweg steeds meer (deelbare) kennis te krijgen over alle ins en outs van samenwerking tussen studenten, zodat het voor iedereen makkelijker wordt deze samenwerking op een zinvolle manier op te zetten en te bestendigen.

De werkgroep wordt geleid door Suzan Overmeer, Coördinator Docent Muziek van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag

Bekijk de onderstaande video voor een beknopte uitleg van het MuziekopleidersAkkoord!