Train-de-trainercursus

Train-de-trainercursus

Eigentijds muziekonderwijs met muziektechnologie

De train-de-trainercursus

De toepassing van muziektechnologie en digitale didactiek maakt muziekonderwijs nóg eigentijdser. Door muziektechnologie en digitale didactiek toe te passen op de juiste manier en juiste momenten, zorg je ervoor dat je aansluit bij de belevingswereld van kinderen en jongeren in een wereld waarin technologie iets vanzelfsprekends is.

Tijdens deze train-de-trainercursus maak je kennis met digitale didactiek en muziektechnologie en leer je hoe je die op een inspirerende en effectieve manier kunt toepassen in muziekonderwijs. Vervolgens leer je hoe je die kennis kunt overdragen op pabostudenten, studenten Docent Muziek of collega-muziekdocenten in je school, muziekschool of culturele instelling.

In samenwerking met docent Bert van Uffelen (Hogeschool Rotterdam) bieden we de train-de-trainercursus ‘Eigentijds muziekonderwijs met muziektechnologie’ aan. De training heeft als doel docenten te helpen muziektechnologie te integreren binnen de opleidingen en zo de nieuwe generatie (vak)leerkrachten te trainen, en zittende vakdocenten bij te scholen. De training is mede mogelijk gemaakt door het MuziekopleidersAkkoord.

In september 2024 starten we met een nieuwe editie. Laat vrijblijvend je gegevens achter voor meer informatie.

Meld je aan

Achtergrondinformatie

De cursus bestaat uit een kennis- en praktijkdeel waarin je inspiratie, kennis en vaardigheden opdoet. Je leert werken met de technologie en die toe te passen om muziekinhoudelijke doelen te behalen. Onderwerpen zoals digitale en analoge applicaties, integratiemodellen technologie en formatief handelen met technologie komen aan bod in het kennisdeel. Het gaat daarbij niet per se om geavanceerde tools of apparaten; ook bijvoorbeeld Powerpoint kan worden ingezet als technologisch middel om muzikale creaties te maken in je onderwijs.

In het praktijkdeel word je een maker van muziekonderwijs. Daarvoor gebruiken we de ontwerpwijzer ‘Technologie-verrijkt muziekonderwijs’ als onderlegger. Je vertaalt opgedane kennis uit het kennisdeel naar een direct in te zetten lessenontwerp voor jouw onderwijscontext waarin je ook jouw studenten of collega’s laat werken binnen hun onderwijscontext met technologie. De focus van de cursus ligt op het didactische aspect.

Over technologie binnen muziekonderwijs

Digitale didactiek gaat over doelgericht inzetten van technologie binnen het onderwijs ter bevordering van het leren van leerlingen en/of studenten. Het gebruik van technologie is geen doel op zich, maar een middel om tot een hoger doel te komen: een krachtige leeromgeving binnen de muziekles die volop inspireert, aansluit bij de belevingswereld van leerlingen en uitdaagt tot leren. Door allerlei grote technologische ontwikkelingen zijn onderwijsvormen mogelijk die voorheen niet of veel moeilijker te realiseren waren.

Tegelijkertijd leer je ook om je kritisch te verhouden tot het al dan niet toepassen van technologie. Samen gaan we op ontdekkingstocht op het gebied van leren en opleiden met technologie binnen je muziekonderwijs en hoe deze aansluit bij jouw onderwijscontext.

Voor wie?

Deze cursus is ontwikkeld voor docenten van conservatoria (methodiek/didactiek) en pabo’s (muziek) die aan de slag willen met het integreren van technologie in het muziekonderwijs aan hun studenten. De cursus is ook geschikt voor vakdocenten muziek die deze kennis willen overbrengen aan hun collega’s om vervolgens toe te passen in hun praktijk.

Opbrengst

Na afloop van deze cursus weet jij hoe je muziektechnologie kunt toepassen en overdragen aan je studenten of collega-muziekdocenten, ongeacht de gekozen technologie. Het gebruikmaken van de ontwerpwijzer ‘Technologie-verrijkt muziekonderwijs’ is je eigen geworden en pas je in een handomdraai aan naar behoefte.

Praktische informatie

 • De introductie vindt online plaats.
 • Daarop volgen acht bijeenkomsten, deels online en deels op locatie
 • Commitment vanuit je management en team voor het implementeren van je nieuwe kennis is belangrijk: onderdeel van de training is om de opgedane kennis te verwerken in (een deel van) je curriculum.
 • Een tijdsinvestering van +/- twee uur per week in de cursusmaanden is vereist.
 • De kosten bedragen € 1000,- inclusief btw, lesmateriaal, en versnaperingen en lunch op de fysieke bijeenkomsten.
 • Je ontvangt een certificaat van deelname.

Inhoud van de cursus

Welke modules worden behandeld en verspreid over de verschillende cursusdata?

Module 1: De basis van digitale didactiek
Theoretisch kader voor het implementeren van technologie in het muziekonderwijs Hoe technologie op een speelse en interactieve manier het muziekonderwijs kan verrijken. Hoe technologie ingezet kan worden voor bijvoorbeeld formatief handelen, toetsen en werken met peer-feedback.

Module 2: Technologie als basis
Hoe technologie centraal kan staan bij muzikale activiteiten.

Module 3: Technologie als inspiratiebron
Hoe technologie ingezet kan worden als startpunt voor werkvormen zonder technologie.

Module 4: Professionaliseren
Hoe je opgedane kennis door te geven aan anderen.


Cursusdata en programma

Exacte data volgen binnenkort

Bijeenkomst 1

 • Wo. 4 september 2024
 • 17:00 - 18:00 uur*
 • Online
 • Kennismaking: uitleg programma en introductie praktijkdeel

Bijeenkomst 2

 • Za. 21 september 2024
 • 10:00 - 15:00 uur
 • Fysieke bijeenkomst - locatie n.t.b.

Bijeenkomst 3

 • Wo. 16 oktober 2024
 • 17:00 - 18:00 uur*
 • Online

Bijenkomst 4

 • Za. 4 december 2024
 • Tijd: 10:00 - 15:00 uur
 • Fysieke bijeenkomst in Enschede (o.v.)

Bijeenkomst 5

 • Wo. 15 januari 2025
 • 17:00 - 18.00 uur*
 • Online

Bijeenkomst 6

 • Za. 8 februari 2025
 • 10:00 - 15:00
 • Fysieke bijeenkomst in Rotterdam (o.v.)

Bijeenkomst 7

 • Wo. 12 maart 2025
 • 17:00 - 18:00 uur*
 • Online

Bijeenkomst 8

 • Za. 12 april 2025
 • 10:00 - 15:00 uur
 • Fysieke bijeenkomst in Tilburg (o.v.)

Bijeenkomst 9

 • Medio september 2025
 • Afsluitende fysieke bijeenkomst locatie Amsterdam (o.v.)

* de online bijeenkomsten 3, 5 & 7 kunnen i.o.m. de trainers anders worden ingepland, naar gelang wat roostertechnisch het beste uitkomt voor de deelnemers

Vragen?

Vragen? Neem contact op met Bert van Uffelen via ufflp@hr.nl (inhoud) of Emma Brouwer via ebrouwer@meermuziekindeklas.nl (praktisch).

Meld je aan
 • #Geefmuziekdoor in het basisonderwijs!

 • Sponsoracties

 • Méér Muziek in de Klas Bokaal voor regio Opsterland