Weekendscholen

Weekendscholen

Gelijke kansen voor elk kind door middel van muziek

Elk kind heeft het recht op gelijke kansen. Samen muziek maken en in aanraking komen met muziek verbreedt de horizon van kinderen, brengt sociale binding, stimuleert creativiteit en laat kinderen hun talenten ontdekken.

Ook weekendscholen zetten zich voor deze doelen in. Daarom verzorgt Méér Muziek in de Klas sinds september 2020 diverse muzieklessen en workshops voor kinderen van IMC Weekendschool, Weekend Academie en Petje Af.

Muzieklessen en workshops

Iedere groep krijgt een muzikaal programma op maat gegeven door vakprofessionals. Zo krijgen de kinderen bijvoorbeeld muzieklessen van Vliegende Brigadiers of volgen ze een workshop Digitaal Componeren. Tijdens de muzieklessen doen kinderen bijvoorbeeld muzikale spelletjes, zingen ze samen, maken ze kennis met verschillende instrumenten of gaan ze aan de slag met het maken van een eigen muzikale presentatie. Kinderen leren zo onder meer om hun stem te ontdekken, meer over ritme en muziek en techniek, samen te werken, zichzelf te presenteren en te uiten. Bij de workshop Digitaal Componeren componeren kinderen in groepjes een eigen ringtone. De teams van de weekendscholen krijgen daarnaast een teamtraining, waarin zij leren hoe zij muziek kunnen inzetten tussen de verschillende lessen of onderdelen door.

IMC Weekendschool

Stichting IMC Weekendschool biedt aanvullend, motivatiegericht onderwijs aan jongeren van 10-14 jaar oud en laat ze kennismaken met professionals vanuit verschillende vakgebieden. Ze stimuleren het lef van leerlingen, bieden ervaringen die bijblijven en een netwerk om hun horizon te verbreden. Dit doet de IMC Weekendschool aan de hand van vier programma’s:

 • IMC Weekendschool (10 locaties): driejarig IMC Weekendschool programma. Les op zondag.
 • IMC Basis (34 locaties): IMC Weekendschool onderwijs op basisscholen. 3 uur p/w binnen het bestaande curriculum.
 • IMC on Tour (10 locaties): IMC Weekendschool onderwijs voor nieuwkomers.
 • IMC Alumni: hét Alumni-netwerk van oud leerlingen van IMC Weekendschool.
Meer informatie

Weekend Academie

In de samenleving die de Weekend Academie najaagt, leren kinderen en hun ouders ontdekken waar ze goed in zijn en wat hen motiveert. Ze geven kinderen en jongeren schoolse, maatschappelijke en persoonlijke vaardigheden mee, waarmee zij kunnen groeien naar een toekomst die past bij wat zij kunnen en wie zij willen zijn. Dit doen ze door middel van de Talentprogramma’s met gastlessen, excursies en thema-activiteiten. In een veilige omgeving en onder begeleiding van vaste coaches wordt er gewerkt aan de verbetering van studievaardigheden, motivatie en zelfvertrouwen. Kinderen worden in kleine groepjes begeleid.

Het programma bestaat uit drie onderdelen:

 • Studiebegeleiding
  Het Talentprogramma start met studiebegeleiding. Binnen dit onderdeel is er veel aandacht voor taalversterking en ‘leren leren’ aan de hand van leerstrategieën. De coaches ondersteunen bij het stellen van persoonlijke doelen en plannen.

 • Talentenuur
  Tijdens het Talentenuur staat verbreding en verdieping van wereldbeeld centraal. In dat kader vinden thema-activiteiten plaats over maatschappelijk relevante thema’s, is er beroepsoriëntatie en wordt er gewerkt aan het zelfinzicht en zelfvertrouwen van kinderen. Voor de beroepsoriëntatie komen er gastsprekers uit het werkveld langs om te vertellen over hun ervaringen. De inhoudelijke thema’s stimuleren de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden. De Weekend Academie zet werkvormen in die een beroep doen op vaardigheden zoals samenwerken, presenteren, oplossingsgericht denken, flexibiliteit, creativiteit, analyseren, argumenteren en discussiëren.

 • Sport en spel
  Naast de speelse binnenkomers en tussentijdse energizers wordt elk Talentprogramma afgesloten met sport en spel, maar ook met ontspanning. De kinderen maken kennis met nieuwe sporten d.m.v. een clinic van professionele sportleraren en –leraressen.

Er zijn meerdere vestigingen in Amsterdam, Almere en Haarlem.

Meer informatie

Petje Af

"De plek waar de wieg heeft gestaan mag nooit de kansen in de toekomst bepalen. Daarom ontdekken nieuwsgierige kinderen van 10 t/m 14 jaar bij Petje af op zondag de wereld." Petje Af laat kinderen in aanraking komen met inspirerende rolmodellen, laat ze ideeën opdoen en opent deuren.

Ieder blok staat in het teken van een beroep. De kinderen krijgen een gastles van de gastdocent die het beroep uitoefent en ervaren het beroep in de praktijk door een bezoek aan de gastdocent. Wie kan de kinderen immers beter inspireren dan een echte politieman, kunstenaar, brandweer of dokter?

Daarnaast maken de kinderen presentaties over wat ze leren voor hun ouders. Soms in de vorm van een toneelstukje, een filmpje of via een spannende quiz. De laatste zondag van het blok gaan ze op stap en beoefenen ze activiteiten die gerelateerd zijn aan kunst, cultuur en gezond gedrag. Ze reizen met het openbaar vervoer naar een museum, of sporten in de buitenlucht met een gezonde lunch in het park.

Door deze nieuwe (leer)ervaringen kan ieder kind op zoek naar zijn eigen talenten en mogelijkheden. Petje Af bouwt aan het zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Inspirerende rolmodellen stimuleren de kinderen en professionele coaches begeleiden hen in hun ontwikkeling. De kinderen leren verantwoording te nemen voor hun eigen toekomst en leveren zodoende een actieve bijdrage aan de maatschappij.

Meer informatie

Financiering

Dit project wordt mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.