Interview met George Becht en Judith Oussoren

Interview met George Becht en Judith Oussoren

5 jul. 2021 — Méér Muziek in de Klas Lokaal Woerden

"Het stimuleren van creatieve vaardigheden is van essentieel belang: voor het individu, de samenleving en de economie."

Méér Muziek in de Klas sprak met George Becht, wethouder gemeente Woerden en ambassadeur van Méér Muziek in de Klas, en Judith Oussoren, hoofd kunsteducatie bij kunstencentrum Het Klooster en projectleider van Méér Muziek in de Klas Lokaal Woerden. Lees het interview hieronder.

Hoe staat het ervoor met het muziekonderwijs in Woerden?

George Becht: "Het gaat heel goed met het muziekonderwijs in Woerden. Op een steeds groter aantal basisscholen verzorgen we structurele muzieklessen. Na de zomer bereiken we zo al 96% van alle basisschoolkinderen met goede structurele muzieklessen. Dat is natuurlijk fantastisch en ook landelijk gezien echt een superscore!"

Waarom vindt de gemeente goed muziekonderwijs belangrijk?

"Goed muziekonderwijs stimuleert kinderen op alle vlakken, zo leert ons hoogleraar neuropsychologie prof. dr. Erik Scherder. Het stimuleert niet alleen de motorische, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van bijvoorbeeld zelfvertrouwen en creativiteit. Het stimuleren van creatieve vaardigheden is van essentieel belang: voor het individu, de samenleving en de economie."

Waar bent u het meest trots op?

"In Woerden hebben we een sterke infrastructuur op het gebied van de kunsteducatie. De goede samenwerking tussen KUVO, Het Klooster, de scholen en de gemeente heeft er samen met de actieve ondersteuning door Méér Muziek in de Klas voor gezorgd dat het muziekonderwijs in relatief korte tijd een enorme impuls heeft gekregen. Daarbij zijn ook al flinke stappen gezet in de omslag naar het zelf financieren hiervan.

In Woerden bereiken we met cultuureducatie in de scholen alle jeugd van 0-20 jaar. Dat betekent dat iedereen kennis kan maken met cultuur in al haar vormen, ook als dat van huis uit niet vanzelfsprekend is. Het betekent ook: van kleins af aan vertrouwd en bedreven raken met creatieve vaardigheden, kennismaken met het onbekende en nieuwsgierigheid naar nieuwe of andere mogelijkheden. En wie creatief vermogen en verbeeldingskracht oefent, traint veerkracht en empathisch vermogen."

Hoe is het gelukt om zoveel scholen mee te laten doen?

Judith Oussoren: "Dit is een geleidelijk proces geweest. We startten met structureel muziekonderwijs op een drietal basisscholen vanuit de Regeling Impuls Muziekonderwijs. Ieder jaar kwamen daar weer meer scholen bij. Het MuziekAkkoord van 2 jaar geleden heeft e.e.a. in een stroomversnelling gebracht. Scholen horen van elkaar wat goed muziekonderwijs hen kan brengen. Intensief in gesprek gaan en blijven met de scholen over wensen en mogelijkheden, uiteraard met enthousiasme en vervolgens goede kwaliteit leveren zijn naar mijn idee de belangrijkste succesfactoren."

Hoe ziet de invulling van het muziekonderwijs op de basisscholen in Woerden eruit?

"Op alle basisscholen waarmee we samenwerken verzorgen muziekvakleerkrachten van Het Klooster in de onderbouw wekelijks structurele muzieklessen in samenwerking met de groepsleerkracht. De vakleerkracht heeft de inhoudelijke expertise, de groepsleerkracht kent zijn of haar kinderen het beste. Samen zijn ze verantwoordelijk voor de muzieklessen en al doende vergroot de groepsleerkracht zijn/haar muzikale vaardigheden. Steeds meer scholen kiezen ook voor deze werkwijze in de bovenbouw.

Daarnaast bieden we in de bovenbouw verschillende instrumentale projecten zodat de kinderen op hun eigen school kunnen kennismaken met alle verschillende muziekinstrumenten."

Hoe is het muziekonderwijs op de basisscholen gefinancierd?

"Dankzij de MuziekMatch-bijdrage kunnen basisscholen in het eerste jaar van deelname een bijdrage van 1/3 van de kosten krijgen vanuit de MuziekMatch. De scholen dragen zelf 2/3 van de kosten. Na dit eerste jaar financiert de gemeente Woerden 25% van de kosten en de school 75%. De meeste scholen financieren het muziekonderwijs vanuit een combinatie van reguliere formatieruimte en werkdrukverlagingsgelden. Voor het nieuwe schooljaar kiezen sommige scholen ook voor gedeeltelijke financiering vanuit het NPO (Nationaal Programma Onderwijs)."

Hoe structureel zijn de gelden?

"Op dit moment maken we met de scholen afspraken per schooljaar. Ook de financiering is steeds voor één schooljaar en vaak ook niet volledig uit structurele gelden. Dat maakt de borging nog erg kwetsbaar. De bijdrage van de gemeente Woerden is helaas nog niet structureel geborgd.

Tegelijkertijd is de ervaring tot nu toe gelukkig wel dat er steeds weer financiering gevonden wordt omdat de scholen de muzieklessen van de professionele vakdocenten eenvoudigweg niet willen missen."

Welke rol speelt de gemeente Woerden?

George Becht: "De gemeente Woerden onderschrijft het belang van goed muziekonderwijs en breder gezien goed cultuuronderwijs voor alle kinderen en draagt hieraan bij door de basisfinanciering van Het Klooster als centrum voor kunsteducatie en van KUVO als cultuurmakelaar voor het onderwijs. Daarnaast financiert de gemeente 25% van de kosten van de binnenschoolse muziekeducatie."

Welke rol speelt de ambassadeur?

"Als ambassadeur probeer ik alle betrokken partijen bij elkaar te brengen en te enthousiasmeren om alle samenwerkingsmogelijkheden ten volle te benutten.

Vanuit mijn portefeuilles als wethouder (Onderwijs, Cultuur, Werk & Inkomen en Inclusie) zie ik juist ook de brede betekenis van cultuureducatie."

Welke wensen zijn er voor de toekomst? En welke uitdagingen?

Judith Oussoren: "Uiteraard hoop ik allereerst dat we volgend jaar structureel muziekles kunnen geven aan àlle Woerdense basisschoolkinderen, dus een deelnamepercentage van 100% van de scholen! Als dat dan ook nog eens financieel geborgd is voor een langere termijn, dan ben ik een gelukkig mens!

Nu we bijna alle Woerdense basisschoolkinderen onder schooltijd weer een goede basis-muziekles kunnen bieden komt de tijd om de relatie met het buitenschoolse muziekonderwijs verder te versterken. Hoe kunnen we de kinderen verder enthousiasmeren en ondersteunen om ook in hun vrije tijd aan muziek te doen en bijvoorbeeld een instrument te leren bespelen en te gaan samen spelen in een orkest of zingen in een koor?"

George Becht: "Cultuureducatie, waaronder muziekles, is een wezenlijk onderdeel in het schoolcurriculum. Het helpt kinderen in een steeds veranderende wereld, goed aan te sluiten bij vervolgopleidingen en het bedrijfsleven.

In Woerden hebben we de eerste stappen gezet om ook cultuur en techniek bij elkaar te brengen. Denk aan digitaal componeren en workshops 3D- en laserprinters.

Met de komst van de TechnoHUB, waar bedrijfsleven en VMBO-scholen samen komen om het techniekonderwijs van nu en de toekomst vorm te geven, zijn er weer nieuwe samenwerkingsmogelijkheden tussen cultuur en techniek bijgekomen. Daar wil ik in de komende periode graag met alle partners nog verdere slagen maken!"

Nieuwste artikelen

  • Kinderen zijn de sterren tijdens Sing & Dance UP!

    14 jun. 2024

  • Dag van het MuziekopleidersAkkoord staat in het teken van innovatie

    11 jun. 2024

  • Het Axia College biedt cultuuronderwijs dat aansluit bij het vso

    10 jun. 2024