MuziekMatch - 1 miljoen voor muziekonderwijs op basisscholen

MuziekMatch - 1 miljoen voor muziekonderwijs op basisscholen

27 jun. 2019 — Financiële stimulans

Vandaag maakte minister Van Engelshoven de MuziekMatch bekend. Ze stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor samenwerkende regionale partijen die zich in willen zetten voor duurzaam muziekonderwijs op alle basisscholen in hun regio.

De regionale partijen kunnen er aanspraak op maken, als zowel private als publieke partijen zich samen inzetten voor dit doel. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte dit bekend middels een videoboodschap voor onder anderen 500 kinderen in Doetinchem. De kinderen waren bijeengekomen voor de feestelijke ondertekening van het convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal Achterhoek. 

De MuziekMatch wordt uitgevoerd door Méér Muziek in de Klas, met betrokkenheid van een onafhankelijke commissie.

Directeur Jantien Westerveld:

“We kunnen alleen in de toenemende vraag van muziekonderwijs op basisscholen voorzien door regionaal samen te werken, met publieke én private partijen. Het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal kan regio’s daarbij helpen, en de MuziekMatch is daar een unieke stimulans voor.”

MuziekMatch – unieke stimulans voor publiek-private samenwerkingen in de regio

De MuziekMatch voor het muziekonderwijs op basisscholen is gekoppeld aan het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal. Samenwerkende partijen als gemeenten, provincies, bedrijven, fondsen, particulieren en serviceclubs kunnen aanspraak maken op de gelden als zij voldoen aan de voorwaarde dat zij een gelijk deel bijdragen aan duurzaam muziekonderwijs in hun regio, wat neerkomt op een derde inzet van gemeente en/of provincie, een derde van private partijen en voor een derde kan men aanspraak maken op de gelden van de MuziekMatch. De wensen en behoeften van de scholen zijn leidend én de besteding moet leiden tot duurzame verankering van muziekonderwijs op de scholen. 

Lees meer over de MuziekMatch >>

Nieuwste artikelen

  • Train-de-Trainer cursus verspreid kennis over Muzikaal Spel voor Kleuters

    9 jul. 2024

  • Vervolg Art Camp op Noorderpoort College

    8 jul. 2024

  • Chip-reus en muziekschool werken samen aan meer muziekonderwijs in de regio

    5 jul. 2024