Art Camp mbo

Art Camp mbo

Brengt cultuureducatie naar het mbo

Over Art Camp mbo

Op woensdag 13 maart vond in bijzijn van Koningin Máxima, erevoorzitter van stichting Méér Muziek in de Klas, de eerste editie van Art Camp mbo plaats in Zwolle. In poppodium Hedon worden 72 studenten Onderwijsassistent en Pedagogisch Medewerker ondergedompeld in kunst en cultuur met creatieve workshops en werkvormen.

Art Camp mbo is een initiatief van stichting Méér Muziek in de Klas in samenwerking met ROC Midden Nederland, Noorderpoort en het Alfa College. Het project wordt medegefinancierd door Fonds 21.

Inspiratie en kennis

Tijdens Art Camp mbo gaan studenten tijdens workshops actief aan de slag met kunst- en cultuuronderwijs. Ook leren ze meer over het belang van kunst- en cultuuronderwijs voor de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Daarnaast doen ze nieuwe vaardigheden op voor het voorbereiden en het geven van lessen of culturele activiteiten aan kinderen.

Met de inspiratie en kennis die de studenten tijdens Art Camp mbo opdoen, gaan ze aan de slag met Stap 2. Op hun eigen opleiding organiseren ze zelf een Art Camp voor hun medestudenten. Met door henzelf georganiseerde workshops, doet de hele opleiding ervaring op met kunst- en cultuuronderwijs. Stap 3 is een opdracht voor de studenten die aan deze dag hebben meegedaan: organiseer een kunstzinnige activiteit op jouw stageplek.

Tijdens deze drie stappen van Art Camp mbo ontdekken de studenten welke kunstvormen ze (nog meer) leuk vinden, verdiepen ze hun vaardigheden en leren ze die in te zetten binnen hun vak.

Concrete tools

Door het lerarentekort en het groeiende belang van kunst- en cultuuronderwijs binnen en buiten schooltijd, wordt de rol van pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten steeds belangrijker. Maar hoe kunnen zij dans, muziek, theater of beeldende vorming bij hun werk inzetten, als zij daar tijdens hun studie maar beperkt mee in aanraking komen? Art Camp mbo is opgezet studenten te inspireren en concrete tools aan te reiken om in de praktijk aan de slag te gaan met kunst- en cultuuronderwijs.

Foto's: Set Vexy

  • Art Camp brengt kunst- en cultuuronderwijs naar het mbo

  • Twee jaar MuziekopleidersAkkoord!