Gereedschapskist

Gereedschapskist

Maak gebruik van onze handige gereedschappen om nieuwe samenwerkingen mee op te tuigen, fondsen te werven, een visie op muziekonderwijs te ontwikkelen voor in je schoolplan of potentiële samenwerkingspartners te overtuigen van de effecten van muziekonderwijs.

Muziektafelkaart

Benoem betrokken partijen

Met behulp van de muziektafelkaart breng je jouw omgeving in kaart. Het beste is om met de stakeholders om de tafel te zitten en alle mogelijke partijen die kunnen meewerken aan muziekonderwijs in de regio te benoemen.

Routekaart

Geeft inzicht in de te ondernemen stappen

Met behulp van deze routekaart kun je een inschatting maken van welke stappen jouw regio kan zetten om te komen tot een gezamenlijk convenant muziekonderwijs.

Download hier de routekaart
Routekaart muziekonderwijs in de regio

Manifest kwalitatief muziekonderwijs

Visie muziekonderwijs

In 2016 formuleerden vertegenwoordigers van muziekeducatieve organisaties op initiatief van Méér Muziek in de Klas een gezamenlijke visie op kwalitatief muziekonderwijs. Na feedback uit het onderwijsveld stelden we het Manifest kwalitatief muziekonderwijs op. Dit Manifest kun je gebruiken voor de visie op muziekonderwijs van jouw school.

Download het manifest
Manifest kwalitatief muziekonderwijs

Effecten van muziekonderwijs

Download de factsheets

Lees meer over het effect van muziekonderwijs op deze flyers. We hebben er één speciaal voor leerkrachten en één speciaal voor ouders.

muziekonderwijs Méér muziek in de Klas

Vijfstappenplan voor de financiering

Download de vijf stappen

Je hebt samen met een aantal partners een geweldig idee om meer muziek in de klas voor elkaar te krijgen op de basisscholen in jouw regio. De vraag is nu: waar komt het geld vandaan om je plannen structureel te financieren? Welke financieringsbronnen zijn er en hoe ga je te werk? Lees het vijfstappenplan voor de financiering van het muziekonderwijs in jouw regio.

Lees verder

samenwerkingsconvenanten muziekonderwijs

Voorbeeld MuziekAkkoorden

  • Stad Groningen: In de stad Groningen is op 14 november 2017 het eerste convenant muziekonderwijs getekend. In het convenant lees je welke afspraken de elf betrokken partijen hebben gemaakt. >> Download MuziekAkkoord Groningen
  • Provincie Limburg: In de provincie Limburg heeft DOOR!, de Limburgse campagne voor muziekonderwijs, er samen met gedeputeerde Ger Koopmans voor gezorgd dat de afspraken gelden voor de hele provincie. >> Download MuziekAkkoord Limburg
  • Provincie Fryslân: Op donderdag 20 september tekenden, onder toeziend oog van Koningin Máxima, ruim 80 Friese partijen het convenant Muziekonderwijs in theater De Lawei in Drachten. Daarmee garanderen die partijen dat in 2022 alle 52.000 basisschoolkinderen in de provincie Friesland structureel muziekonderwijs krijgen. >> Download MuziekAkkoord Fryslân
  • Regio de Liemers: De regio de Liemers vindt het belangrijk dat alle kinderen verschillende vormen van muziekonderwijs krijgen, binnenschools, naschools en buitenschools. Muziekonderwijs wordt ingebed in het hele cultuuronderwijs van de school. Die belofte deden alle deelnemende partijen op 20 juni 2018. >> Download MuziekAkkoord De Liemers
  • Provincie Drenthe: In Muziekakkoord Drenthe zijn de afspraken tussen basisscholen, culturele instellingen, pabo’s, conservatoria, gemeenten en provincie rond muziekonderwijs voor de komende jaren vastgelegd. Het MuziekAkkoord werd op 20 juni 2019 ondertekend in theater De Tamboer in Hoogeveen. >> Download MuziekAkkoord Drenthe

Bekijk ook

  • Allereerste MuziekSpeeltuin voor basisschoolleerlingen in Rotterdam

  • Erkenning voor structureel muziekonderwijs in Wijchen en Beuningen

  • Verhalen uit de onderwijspraktijk