MuziekAkkoord Veldhoven, Bergeijk en Eersel

MuziekAkkoord Veldhoven, Bergeijk en Eersel

Hoe drie gemeentes werken aan structureel muziekonderwijs

Ondertekening MuziekAkkoord

Op 24 februari 2021 is in theater De Schalm in Veldhoven via livestream het MuziekAkkoord Veldhoven, Bergeijk en Eersel ondertekend. Het was een feestelijke middag met veel muziek! In ons nieuwsbericht van die dag lees je er meer over. Muziekschool Art4u is de coördinerende partij van het MuziekAkkoord en het muziekonderwijs in de regio. De andere deelnemende organisaties zijn

  • De drie Gemeenten en hun combinatiefunctionarissen cultuur
  • Het onderwijs vertegenwoordigd door alle schooldirecties en de schoolbesturen SKOzoK, Veldvest, KempenKind en RBOB
  • Alle lokale muziekverenigingen
  • Fontys HKE PABO Eindhoven en Fontys Academie voor Muziekeducatie Tilburg
  • De Blaasinstrumentenspecialist Veldhoven en Keyboardcentrum Eindhoven
  • Theater De Schalm, Theater De Kattendans
  • Serviceorganisatie “Ronde tafel 166 Veldhoven”

Hans van de Looij, wethouder Cultuur Veldhoven, (zelf drummer in een band) over de waarde van muziek maken

“Erik Scherder heeft al aangegeven wat het belang is van muziek onderwijs voor de ontwikkeling van jonge mensen, vooral neurologisch, maar ik wil daar nog iets aan toevoegen en dat is natuurlijk ook de culturele bagage die iemand mee moet krijgen waar je later gewoon plezier van hebt. En daarnaast zeg ik: “Kunnen wij onze samenleving voorstellen zonder muziek?” Het antwoord is volgens mij: “Nee!”. Willen we muziek hebben, zullen we muzikanten moeten hebben - zonder muzikanten geen muziek - dus het lijkt me ook in het belang alleen al daarvan muziekonderwijs goed te organiseren.”

Het MuziekAkkoord

Er is groot draagvlak in de samenleving voor cultuureducatie en in het bijzonder voor meer en beter muziekonderwijs. Het overgrote deel van de ouders vindt het belangrijk dat hun kinderen op school in aanraking komen met muziek. Dankzij de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn muziek in het basisonderwijs voorziet Art4U alle basisschoolkinderen in hun werkgebied (en daarbuiten) tijdens hun volledige “basisschoolloopbaan” van kwaliteitsvolle muziekles gegeven door professionele muziekdocenten. Muziekles voor ieder kind!

De ambitie die de ondertekenaars hebben, is dat elk basisschoolkind, ongeacht sociaal economische achtergrond, in elk leerjaar van de basisschool in aanraking kan komen met muziek zodat hij kan ontdekken wat dit voor hem kan betekenen. Muziek hoort bij de basisontwikkeling van elk kind.

Ieder kind heeft recht op muziekonderwijs, heeft het recht om te kunnen ontdekken wat muziek maken, horen, voelen en beleven voor hem betekent. Het sociaal economische milieu waar het kind uit komt mag hierin geen belemmering zijn. Het structureel muziekles aanbieden op de basisschool is van het grootste belang om deze ambitie te kunnen blijven nastreven. Op deze manier bereiken we alle basisschoolkinderen gedurende hun hele basisschool-loopbaan en kunnen ze zich, in de daarvoor erg belangrijke jaren, ontwikkelen op muzikaal gebied. Het structureel in het curriculum houden van het muziekonderwijs bij alle scholen is nodig om ons doel te bereiken.

Op dit moment krijgt elke leerling in het basisonderwijs in ons werkgebied muziekles van één van de muziekvakdocenten van Art4U. Dat heeft alles te maken met de regeling “Impuls Muziekonderwijs”, die ervoor heeft gezorgd dat er een beweging op gang is gekomen rondom het muziekonderwijs in de gemeenten Bergeijk, Veldhoven en Eersel. Nu deze regeling voor de eerste scholen afloopt, is het werk van onze onderwijs-coördinatoren erop gericht om deze ontwikkeling gaande te houden. De MuziekMatch-regeling van Méér Muziek in de Klas en dit Muziekakkoord kunnen bij de borging op de lange termijn een belangrijke rol spelen en de overgang van de aflopende huidige subsidieregeling verzachten.

De basis voor het welslagen van het Muziek Akkoord is de driehoeks-verbinding tussen muziekschool-basisschool-gemeenten. Er is dan ook sprake van een blijvende samenwerking tussen de basisschool, Art4u, Brede School Veldhoven, Cultuurcoaches Bergeijk en Eersel, lokale muziekverenigingen, Fontys Hogeschool voor de Kunsten en de PABO Eindhoven (FHKE).

Sander Huiswoud (directeur BS Sinte Lucy Steensel en BS Meester Gijbels Knegsel) over de muzieklessen in de klas

“Wat je ziet in de klas is onmiddellijk een hele grote betrokkenheid van alle kinderen. Je ziet dat andere kinderen de kans krijgen om te ‘shinen’ : diegenen die misschien bij andere vakken minder uit de verf komen en dan met de muziek echt kunnen laten zien wat ze kunnen. En wat je ook meteen ziet is dat het stukje schroom weggaat. Verlegenheid bestaan dan eigenlijk bijna niet meer; kinderen dansen en zingen heel vrij. Ja, dat is gewoon super mooi om te zien!

De blazersklas van Basisschool Het Palet viert het MuziekAkkoord!

Resultaten

In het gebied Veldhoven, Bergeijk en Eersel zijn er ruim 6500 kinderen die via dit MuziekAkkoord van gedegen muziekonderwijs genieten. De afgelopen drie cursusjaren hebben alle groepen gedurende het hele schooljaar schoolbreed muzieklessen gekregen in de klas. Daarmee is het muziekonderwijs in hoge mate geïntegreerd in het curriculum van de school. Het binnenschoolse muziekaanbod heeft een stabiel, structureel, karakter waarin binnen elk leerjaar een passend en gevarieerd aanbod aanwezig is.

De leerkrachten van de scholen in het werkgebied hebben door de coaching muzikale handvatten gekregen tijdens de impulsperiode die hen deskundiger heeft gemaakt op het gebied van muziekles geven en ze zijn muziek-minded. Zij beseffen dat muziek een wezenlijk onderdeel vormt in de ontwikkeling van een kind. Zij maken zichtbaar de verbinding tussen het vakgebied muziek en sociaal-emotionele leerdoelen én daar waar mogelijk eveneens de cognitieve doelen. Muziek wordt daardoor betekenisvoller voor zowel kind als leerkracht.

Stef Luijten, wethouder Cultuur Bergeijk, (trompettist in blaaskapel) over de driehoekssamenwerking gemeente-muziekschool-basisschool

“Wij als gemeente vinden het vooral belangrijk dat mensen talenten kunnen ontdekken, zoals de kids op school, daarom ondersteunen wij Art4U ook structureel met subsidies. Van die aanraking op school plukken de harmonieën en fanfares in onze gemeente de vruchten. Zodoende is dat eigenlijk de driehoek; gemeente-muziekschool-basisschool. Belangrijk ook in het verlengde daarvan is uiteraard niet alleen die zelfontwikkeling en talentontdekking, maar ook gewoon de sociale cohesie. Want het verenigingsleven is in onze gemeente heel erg belangrijk zodat iedereen ergens aan mee kan doen.

Contact

Wil jij meer weten of dit MuziekAkkoord of over muziekeducatie in Veldhoven, Bergerijk en Eersel? Lees dan het complete MuziekAkkoord of neem contact op met het onderwijsteam van Art4U via de button hieronder.

Stuur een mail