Muziekverenigingen en koren

Muziekverenigingen en koren

Als muziek- of koorvereniging kun je bijdragen aan het muziekonderwijs in jouw regio. Verenigingen hebben een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie en het samen musiceren zorgt voor binding tussen verschillende lagen van de bevolking. Een zeer waardevol goed en zeer belangrijk om te koesteren.
Maar wat kan een muziekvereniging betekenen voor het muziekonderwijs op basisscholen? Hieronder zetten we een aantal mogelijkheden op een rij.

Ga samenwerkingen aan

Samenwerken is in veel gevallen een belangrijke stap naar structureel muziekonderwijs op de basisschool. Met de kennis en expertise van je vereniging kun je al veel betekenen, maar door samenwerkingen te verbreden is er vaak nog veel meer te realiseren. Werkt er bijvoorbeeld iemand uit je orkest op een school of bij een scholenkoepel? Zijn er warme contacten met culturele instellingen of kan iemand iets bijdragen vanuit zijn bedrijf of serviceclub?

Het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal is gericht op het opzetten van lokale samenwerkingsverbanden. Neem gerust contact op met de accountmanager van jouw regio om te onderzoeken wat er in je regio al gaande is of opgezet kan worden.

Meer informatie
muziek makende kinderen - samenwerking muziekvereniging

Laat je inspireren

Haal inspiratie uit goede voorbeelden die er al zijn! In ons Handboek voor meer muziek in de klas vind je bijvoorbeeld een good practice van muziekvereniging Advendo uit Lochem. Ook Harmonie Concordia uit Hilvarenbeek heeft succesvolle samenwerkingen met de basisscholen in hun dorp door het opzetten van blazersklassen.

Benieuwd naar meer? Onze partner KNMO verzamelt goede voorbeelden van muziekonderwijs, en het betrekken van jeugd, door muziekverenigingen. Laat je inspireren en ga aan de slag!

Naar website KNMO

Tips

Muziekonderwijs op basisscholen heeft vaak een andere functie dan muzieklessen binnen verenigingen. Samenwerking zoeken met scholen? Hieronder wat tips!

 • 1

  Ga uit van de behoefte van de scholen

 • 2

  Zorg voor deskundigheid en professionaliteit in het aanbod

 • 3

  Zorg dat je elkaar goed begrijpt, makkelijk taalgebruik kan misverstanden voorkomen

 • 4

  Sta in je kracht: wat kun je als vereniging faciliteren?

 • 5

  Kies niet ledenwerving als uitgangspunt

 • 6

  Denk goed na wat je de doelgroep wilt meegeven. En wat is het vervolg?