Structureel muziekonderwijs in Borne

Structureel muziekonderwijs in Borne

Ondertekening MuziekAkkoord

Op 20 juni 2022 was het zover: het Muziekakkoord Borne werd ondertekend. Voorafgaand was er een feestelijk optreden in Openluchttheater Hertme van de Bornse Harmonie met leerlingen uit de groepen 5 en 6 van basisschool De Wheele. Zij hadden de maanden hiervoor deelgenomen aan het project “Orkest in de Klas”. Leerlingen kregen op school muziekles op een zelfgekozen instrument en mochten deze ook meer naar huis nemen. Door het optreden werd ook het belang van muziekonderwijs nogmaals onderstreept. Muziek verbindt mensen, geeft energie, je beleeft er plezier aan en het stimuleert onder andere het leervermogen en creativiteit.

Ook de ambassadeur van Muziekakkoord Borne, voormalig huisarts Herman van Enter ziet wat muziek voor mensen kan betekenen. Ter ere van zijn pensioen wilde hij geen cadeaus ontvangen, maar besloot contact te zoeken met Meer Muziek in de Klas en geld in te zamelen voor Meer Muziek in de Klas in Borne. Tijdens de avond van de ondertekening werd ook het bedrag onthuld waarmee het akkoord van start gaat: €12.500,-!

“Muziek verbindt, kan helend zijn, maar je ziet ook dat jong en oud er enorm plezier aan beleven. Als kind kan muziek je leren luisteren en als volwassene is het belangrijk dat we naar elkaar blijven luisteren.”

Het MuziekAkkoord

Het Akkoord is ondertekend door Muziekschool Borne; de muziekverenigingen de Bornse Harmonie, St. Gregorius, Het Stedelijk Orkest; de overkoepelende scholenstichting Brigantijn namens 8 scholen, de St. Stephanusschool; Borne Sport; Lokaal Fonds Borne en namens de gemeente Borne wethouder Martin Velten. Het doel is om binnen 8 jaar een vaste plek voor muziekonderwijs in het curriculum te hebben zodat alle kinderen in de gemeente Borne muziekonderwijs krijgen en de kans om een instrument te leren bespelen, in samenwerking met de lokale muzikale infrastructuur. In Borne zijn er negen basisscholen met daarop ruim 2250 kinderen.

Muziekorganisaties waarmee samen wordt gewerkt:
https://www.kulturhusborne.nl/muziekschool/
https://www.bornseharmonie.nl/
https://www.stgregorius.nl/
https://stedelijkorkestborne.nl/

En nu?

In schooljaar '22-'23 gaat een werkgroep met mensen uit zowel het muzikale als onderwijsveld van start om uit te zoeken waar het primair onderwijs in de gemeente op het gebied van muziek behoefte aan heeft, bijvoorbeeld een vakdocent, en hoe deze wensen en het aanbod bij elkaar kunnen worden gebracht. Het doel is om binnen acht jaar op alle negen basisscholen structureel goed muziekonderwijs te geven aan de ruim 2250 leerlingen.

Hierdoor zal muziek een vaste plek binnen het curriculum innemen waardoor alle kinderen in Borne gedegen muziekonderwijs krijgen en de kans hebben om een instrument te leren spelen, zonder financiële belemmeringen. Elk kind kan zich op deze manier ontwikkelen op het gebied van muziek, zowel qua zingen, bewegen, luisteren en spelen. Om dit duurzaam vorm te geven, wordt er ook gezocht naar verbinding met andere vakken in het curriculum. Daarnaast, zoals ook blijkt uit de vele organisaties die het akkoord hebben ondertekend, wordt er samengewerkt met de diverse lokale onderwijsinstellingen en muziekaanbieders zoals de muziekschool en diverse muziekverenigingen. Zo kan ook de lokale muzikale infrastructuur zich presenteren in het onderwijs, een mooi startpunt voor de leerlingen die zich ook naschools muzikaal willen ontwikkelen.

Méér informatie? Mail contactpersoon Frank Vennegoor van Kulturhus Borne

David (11 jaar) over muziekles op school

“Muziek is leuk om tijdens schooltijd te doen, het geeft je een vrij gevoel, en je kunt daarna weer rustig en geconcentreerd verder!”