Op woensdag 9 december werd het MuziekAkkoord Noord Veluwe ingeluid

Op woensdag 9 december werd het MuziekAkkoord Noord Veluwe ingeluid

10 dec. 2020

Op woensdag 9 december werd om 19:00 uur het MuziekAkkoord Noord Veluwe ingeluid! Dit betekent dat alle basisscholen in de Noord Veluwe toewerken naar structureel muziekonderwijs. We vierden dit met een interactieve inspiratiesessie over het opzetten van samenwerkingen tussen muziekverenigingen en basisscholen. Voor de ondertekening hebben kinderen van verschillende scholen een speciaal lied opgenomen genaamd 'Meer muziek in de klas op de Noord Veluwe', die op 9 december in première ging. Bekijk de film hieronder!

Bekijk het MuziekAkkoord Noord Veluwe

Inspiratiesessie

Hoe zet je een succesvolle samenwerking op met een school? Wat zoekt een school eigenlijk? En waarom zou je als vereniging actief zijn binnen het onderwijs? Wat levert het op? Veel verenigingen op de Noord Veluwe en de rest van Nederland stellen dit soort vragen. Op 9 december werden ze beantwoord in de inspiratiesessie die we in samenwerking met het LKCA en Cultuur Oost organiseerden. Klik op de onderstaande afbeelding voor meer informatie over de inspiratiesessie.

Ben je geïnteresseerd in een inspiratiesessie voor jouw regio?

Neem contact op met een van onze accountmanagers

Gezamenlijke visie/ambitie

"Op elke school op de Noord Veluwe is het vanzelfsprekend dat kinderen structureel muziekonderwijs krijgen. Elke school doet dat op zijn eigen wijze. Muziek is een blijvend onderdeel van het curriculum op de basisschool. We gaan voor verduurzaming van Méér Muziek in de Klas. Muziekverenigingen, muziekaanbieders en professionele ondersteuners kunnen hierbij helpen. Elk kind krijgt toegang tot muziekonderwijs. Er is bij voorkeur een goede aansluiting tussen binnenschools, buitenschools en naschools muziekonderwijs. In de klas wordt gezongen, bewogen en samen plezier gemaakt en gewerkt met en door muziek. Elk kind krijgt de gelegenheid om zijn of haar talent te ontdekken, want er zit muziek in elk kind. We doen het samen, want samen muziek maken stimuleert het groepsgevoel en de sociale, creatieve en cognitieve vaardigheden van kinderen en jongeren. En samen muziek maken is gewoon het allerleukst!

In 2025 is goed muziekonderwijs niet meer weg te denken op de scholen op de Noord Veluwe. Ieder kind zal dit merken."

Toekomstplannen

Met het MuziekAkkoord spreekt de Noord Veluwe af dat ze in 2025 het volgende hebben bereikt:

 1. Iedere school heeft een eigen plan m.b.t. het structureel aanbieden van muziekonderwijs.
 2. Kinderen maken minimaal 1 keer per jaar een optreden mee. Zo ervaren zij de schoonheid en het plezier van luisteren naar live muziek. (Dit is mogelijk doordat het onderwijs goed samenwerkt met muziekverenigingen, koren, lokale artiesten, orkesten en festivals)
 3. Ze investeren met elkaar in kwalitatief goed muziekonderwijs.
 4. Iedere school werkt met doorlopende leerlijnen van groep 1 tot en met 8, waar mogelijk lopen deze leerlijnen door van PO naar VO.
 5. Het bestuur, directie en leerkracht zien het belang van goed muziekonderwijs.
 6. De kennis en deskundigheid van leerkrachten op het gebied van muziekeducatie is vergroot.
 7. Leerkrachten worden gecoacht door vakdocenten (co-teaching) en/of een vakdocent wordt ingezet in de klas.
 8. Het muziekonderwijs sluit aan bij de belevingswereld van iedere leerling.
 9. Er is een goede samenwerking tussen partijen: basisscholen, muziekverenigingen, muziekaanbieders, leerkrachten, gemeente, cultuurmakelaar en waar mogelijk hogescholen.
 10. De ondertekenaars werken samen, zien elkaar niet als concurrenten maar weten elkaar te vinden bij vragen en helpen elkaar met ideeën en treden bij voorkeur ook samen op.
 11. Er is een goede aansluiting tussen binnen-, na- en buitenschools muziekonderwijs.
 12. De betrokken partijen wisselen kennis en ervaring met elkaar uit. Bijvoorbeeld via een (online) platform of bijeenkomsten.
 13. Ze organiseren jaarlijks een groot evenement met veel publiciteit en publieke aantrekkingskracht zoals een Muziekdag of haken aan bij de Muziekweek, zodat het convenant levend blijft en we blijvend aandacht creëren voor Meer Muziek in de klas.
 14. Ze delen de resultaten en effecten van ons akkoord Meer Muziek in de klas aan onze stakeholders en financiers.

Samenwerkende partijen

De doelstellingen geformuleerd in het MuziekAkkoord Noord Veluwe worden uitgewerkt in actieplannen per gemeente. Eventueel andere partijen, nu en in de toekomst, zijn van harte welkom om zich aan te sluiten.

De samenwerkende partijen zijn:Gemeente Oldebroek, gemeente Heerde, gemeente Epe, gemeente Hattem, Van Limburg Stirum Korpsen Wezep, CMV de Eendracht, Koninklijk Fanfarecorps Wilhelmina, Christelijke Muziekvereniging Soli Deo Gloria, Stichting Tact Muziek, alle scholen van stichting Aurora, CNS De Regenboog uit Oldebroek/stichting De Akker, stichting ProCon, stichting Proo, stichting Cambium, Veluwse Onderwijsgroep, KBS De Uilenhorst in Wezep, GBS Kristal in Heerde, Koren in Epe, Koninklijke muziekvereniging Harmonie Epe, Muziekvereniging Vriendschap Oene, Vaassens Fanfare Corps, muziekvereniging Prins Bernhard uit Emst, Muziekvereniging David, Cultuur Oost, Provincie Gelderland, Cultuurplein Noord Veluwe, Concordia Oldebroek, CMH (Christelijke Muziekvereniging Hattem), Kunst na Arbeid, Fanfarekorps Ons Genoegen Hattem, Vivo, Muziekvereniging Ontwaakt Hattem

Nieuwste artikelen

 • Muziekpakket prikkelt leerlingen met beperking

  29 feb. 2024

 • Meer Muziek in het special onderwijs door inspirerende bijeenkomst

  27 feb. 2024

 • Muzisch Centrum uit Emmeloord creëert waardevolle herinneringen voor speciaal onderwijs

  22 feb. 2024