Regio Zuid-Kennemerland werkt toe naar structureel muziekonderwijs

Regio Zuid-Kennemerland werkt toe naar structureel muziekonderwijs

30 jun. 2021 — voor alle kinderen in de regio!

Ondertekening MuziekAkkoord Zuid-Kennemerland

Op woensdag 30 juni is in het Patronaat in Haarlem het MuziekAkkoord Zuid-Kennemerland ondertekend door meer dan 40 organisaties uit de regio: schoolbesturen, culturele instellingen, muziekscholen, muziekverenigingen, gemeentes, de pabo, het conservatorium, het Jeugdfonds Sport en Cultuur én drie kinderen uit verschillende delen van de regio. Het akkoord maakt deel uit van het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal Zuid-Kennemerland en is vanuit een samenwerking met De Wereldmuziekschool en Hart ontstaan.

Fotocredit: Set Vexy, Rob Ouwerkerk en Daniëlle Koelemij

Muziek geeft het leven kleur

"Muziek geeft het leven kleur en biedt mensen een extra taal om in dialoog te komen met elkaar. Het is van belang om daar zo vroeg mogelijk mee te beginnen. Daarom draag ik van harte bij aan meer muziek in alle klassen van Nederland."

Maarten Stuifbergen
, ambassadeur Méér Muziek in de Klas

Het feestelijke programma

De bijeenkomst werd omlijst door optredens van een klas van de Ter Cleeffschool op slagwerkinstrumenten en een band van de muziekschool Bloemendaal. Tussendoor werden interviews gehouden met onder andere Marie-Thérèse Meijs, wethouder van cultuur van de gemeente Haarlem, en Raymond van Haeften, wethouder van onderwijs van de gemeente Zandvoort. Als speciale gast speelde Elvin Meyer (leerling van de Mgr. Huibersschool) een stukje flamenco gitaar. Ter afsluiting werd het MuziekAkkoord ondertekend.

Over twee jaar wordt een muziekfeest gehouden op alle scholen en in alle wijken, om het MuziekAkkoord uitgebreid te kunnen vieren. Zo zijn we samen op weg naar meer en structureel muziekonderwijs voor alle kinderen in Zuid-Kennemerland!

Haak ook aan bij het MuziekAkkoord!

Het MuziekAkkoord Zuid-Kennemerland is een open akkoord. Er kunnen nog meer partijen aanhaken en ondertekenen. Alle ondertekenaars spreken de intentie uit om vanuit hun eigen rol goed muziekonderwijs voor alle leerlingen in Zuid-Kennemerland mogelijk te maken met ingang van schooljaar 2023-2024. Het gaat om goed muziekonderwijs in de klas én na schooltijd. De ondertekening van woensdag 30 juni is een eerste belangrijke stap.

Het echte werk gaat na de zomer beginnen. Dan organiseren de initiatiefnemers van het akkoord (De Wereldmuziekschool, Hart en Méér Muziek in de Klas) tafelgesprekken. Alle ondertekenaars ontvangen hiervoor een uitnodiging. Het is de bedoeling dat er een werkgroep ontstaat die handen en voeten gaat geven aan de belofte die nu met de ondertekening van het akkoord aan de kinderen in Zuid-Kennemerland is gedaan.

Heb je vragen over deze bijeenkomst of het MuziekAkkoord?

Stuur een e-mail aan Anneke Heijne (Coördinator MuziekLab Hart Haarlem)

Afspraken bekrachtigd in Soest

De delegatie van Zuid-Kennemerland mag samen met andere delegaties poseren met Koningin Máxima.

Een rondgang door Nederland maakte onderdeel uit van de campagne '50 dagen muziek' van Méér Muziek in de Klas ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van erevoorzitter Koningin Máxima op 17 mei. De campagne draagt bij aan het doel van de stichting én de wens van Koningin Máxima: structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied.

Koningin Máxima bezocht o.a. het openluchttheater Cabrio Soest, waar verschillende afspraken werden bekrachtigd voor structureel muziekonderwijs in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.

Directeur Ruud Barnhoorn over muziekonderwijs in de regio

Ruud Barnhoorn (directeur mgr. Huibersschool in Haarlem-Schalkwijk) gaf Koningin Máxima een update en vertelde dat in de regio de krachten worden gebundeld om toe te werken naar structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen. Daarbij is behoefte aan een divers en multicultureel aanbod, professionalisering van leerkrachtenen en een breed palet aan partners. Daarnaast is kansengelijkheid een grote drijfveer.

"Door het ondertekenen van het MuziekAkkoord wordt zichtbaar dat we in samenwerking met alle partners willen werken aan verduurzaming van muziekonderwijs in relatie met andere vakgebieden, zowel binnen als buiten onze school. De ambities zijn groot, maar zijn het zeker ook waard."

Intentieverklaring

Rond de 50e verjaardag van Koningin Máxima werd de landelijke campagne '50 dagen muziek' gevoerd. Vanuit verschillende regio’s werden nieuwe en bestaande muziekinitiatieven gepresenteerd. Ook Zuid-Kennemerland kwam voorbij. Voor het tekenen van het MuziekAkkoord Zuid-Kennemerland kwam de campagne net te snel. Wel werd een intentieverklaring in de vorm van een film aangeboden, vanuit alle partijen die zich tot nu toe hebben aangesloten en het MuziekAkkoord voor hun regio gaan tekenen.

> Bekijk de campagnevideo van de Wereldmuziekschool Schalkwijk
> Bekijk de campagnevideo van Hart MuziekLab Haarlem

De allereerste handtekening

Kinderburgemeester Quinten zet de allereerste handtekening, Ruud Barnhoorn kijkt toe.

Koningin Máxima kreeg in Soest onder andere te horen hoe ver de regio Zuid-Kennemerland is gevorderd met het verzorgen van muziekonderwijs voor alle basisscholen. Quinten de Lange (Kinderburgemeester van Haarlem) mocht als allereerste zijn handtekening zetten voor het aanstaande MuziekAkkoord Zuid-Kennemerland dat op 30 juni ondertekend gaat worden door verschillende organisaties in de regio.

Optreden voor Koningin Máxima

Elvin van de WereldMuziekschool speelt voor Koningin Máxima.

Koningin Máxima werd op elke halteplaats tijdens haar verjaardagtour getrakteerd op muziek. Directeur Ruud Barnhoorn kon vol trots een van de leerlingen van zijn school aankondigen. Zijn naam is Elvin, hij is 10 jaar oud en speelde Soleares, geïnspireerd op Paco Peña. Elvin volgt gitaarlessen op de WereldMuziekschool in Schalkwijk.

De Méér Muziek in de Klas Inspiratietour met Mark Mieras

Op maandag 10 maart haakte de regio Zuid-Kennemerland aan bij de Méér Muziek in de Klas Inspiratietour. De inspiratie- en werksessie voor Zuid-Kennemerland waren bedoeld voor alle geïnteresseerden in de regio die muziekonderwijs graag een plek willen geven op de basisschool.

Tijdens de inspiratiesessie liet wetenschapsjournalist Mark Mieras op een fascinerende manier zien wat muziek doet met de ontwikkeling van het kinderbrein. Na de inspiratiesessie borduurden we voort op de uitkomsten van de brainstormsessie in een interactieve werksessie.

Lees ook Mark Mieras' onderzoek (klik hier) over muziek op school. Hierin legt hij uit waarom het belangrijk is voor leerlingen en hoe het ze helpt om zich te ontwikkelen.

Lees meer over de Inspiratietour

Brainstormsessie muziekonderwijs

Op dinsdag 16 februari organiseerden we in samenwerking met De Wereldmuziekschool en Hart een online brainstorm via Zoom. We bundelen onze krachten om toe te werken naar structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Haarlem en omstreken - oftewel regio Zuid-Kennemerland.

"Veel bassischolen weten niet waar zij de tijd vandaan moeten halen om muziek structureel aan te bieden. Hierdoor kunnen in slechts enkele wijken kinderen op een laagdrempelige manier na schooltijd een muziekinstrument leren bespelen. Hier wil de regio verandering in brengen."

45 partners uit de regio namen deel aan de brainstormsessie: leerkrachten, cultuurcoördinatoren, directeuren, besturen van scholen, koren en orkesten, gemeenten, wijkraden, het jeugdcultuurfonds, het conservatorium en ondernemers en culturele instellingen. Iedereen die muziekonderwijs een warm hart toedraagt was welkom!

Uit de brainstorm kwam naar voren dat er behoefte is aan een divers en multicultureel aanbod, professionalisering van leerkrachten en een breed palet aan partners voor een duurzaam en structureel karakter. Daarnaast is kansengelijkheid een grote drijfveer. Niet eenmalig door een financiële impuls, maar met follow-up en structureel ingebed in het basisonderwijs.

Aan het einde van de sessie lag er een mooi uitgangspunt voor een blauwdruk van het MuziekAkkoord voor de regio Zuid-Kennemerland.

Laurie Schellekens, Janneke Barten en Anneke Heijne over muziekonderwijs in de regio

Laurie Schellekens, leerkracht en intern cultuurcoördinator van Daltonschool de Molenwiek, opperde ouders meer te betrekken bij en te informeren over de muzikale ontwikkeling van hun kinderen en ze uit te nodigen voor voorstellingen en optredens op én buiten school.

Janneke Barten, hoofd fondsenwerving bij Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem, gaf hierop aan dat zij leerlingen en hun ouders graag een podium biedt. Dit lijkt een startschot voor een vruchtbare en structurele samenwerking!

Anneke Heijne, coördinator Hart MuziekLab: “We zijn ontzettend blij met de opkomst en de inspiratie die is gedeeld tijdens de brainstorm. Wij gaan nu met alle nieuwe partners aan de slag om op korte termijn het Muziekakkoord Zuid-Kennemerland te ondertekenen en zo ‘Méér Muziek in de Klas’ in de hele regio te realiseren.”

In opvolging van de brainstorm gaat Hart in gesprek met de scholen om te kijken waar behoefte aan is. De wens vanuit de school is hierin leidend.

Dwarsfluitles in de regio Zuid-Kennemerland
Méér muziek in Zuid-Kennemerland
Méér muziek in Zuid-Kennemerland
Méér muziek in Zuid-Kennemerland
Méér muziek in Zuid-Kennemerland

Waarom is structureel muziekonderwijs van belang?

Het ontwikkelen van muzikaliteit bij kinderen door middel van muziekonderwijs zorgt ervoor dat kinderen betekenis aan muziek kunnen geven. Op deze manier kunnen ze zelf een bijdrage leveren aan belangrijke momenten, door te spelen of te zingen, alleen of samen met anderen. Muziek verrijkt het leven van een kind. Wetenschappelijk onderzoek toont keer op keer aan dat muziekonderwijs en actieve muziekbeoefening, naast de sociaal-emotionele ontwikkeling, ook de ontwikkeling van het brein bevordert. Het draagt bij aan bij de creativiteit en het probleemoplossend vermogen.

Muziek en muziek maken leggen kortom een stevige basis voor empathie, sociale binding, creativiteit, kwaliteit van leven, luisteren naar elkaar en openstaan voor verschillen: onmisbare menselijke waarden in onze maatschappij. Daarom is muziekonderwijs op de basisschool - dé plek waar we het voor álle kinderen toegankelijk kunnen maken - zo belangrijk.

Nieuwste artikelen

  • Kinderen zijn de sterren tijdens Sing & Dance UP!

    14 jun. 2024

  • Dag van het MuziekopleidersAkkoord staat in het teken van innovatie

    11 jun. 2024

  • Het Axia College biedt cultuuronderwijs dat aansluit bij het vso

    10 jun. 2024