Structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in het Caribisch gebied

Structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in het Caribisch gebied

Scholingsprogramma op de Cariben

In samenwerking met de Curaçaos-Nederlandse zangeres en liedschrijver Izaline Calister organiseerden de lerarenopleidingen en conservatoria van Nederland en Méér Muziek in de Klas een gratis scholingsprogramma muziekonderwijs genaamd ’Bon Dia Goeiemorgen’ voor studenten van lerarenopleidingen en leerkrachten. Het gaat om muzieklessen voor het basisonderwijs met kinderliederen in het Papiaments met Nederlandse vertalingen.

> Bekijk de foto's van de vorige studiereis

Meer informatie

Bezoek 2019

Méér Muziek in de Klas maakt zich sterk voor muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied. In oktober 2019 bezochten we Curaçao en Bonaire om een analyse te maken van de stand van het muziekonderwijs op de basisscholen daar, te bepalen hoe groot de vraag naar muziekonderwijs is, en hoe we ook in het Caribisch gebied structureel muziekonderwijs zouden kunnen realiseren.

We voerden vele gesprekken met het onderwijs, de overheid en het culturele veld, en bezochten verschillende scholen. Op basis hiervan schreven we een rapportage en advies. Sindsdien hebben we verschillende activiteiten ontplooid voor het Caribisch gebied. Hieronder lees je er meer over.

Crowdfunding voor 'Bon Dia, Goeiemorgen' op Curaçao

'Bon Dia, Goeiemorgen' komt voort uit de al langer bestaande, intensieve samenwerking tussen theatermaker, muzikanten arrangeur Thijs Borsten en de van Curaçao afkomstige zangeres en songwriter Izaline Calister. Samen hebben ze 23 traditionele kinderliedjes uit Curaçao, Bonaire en Aruba verzameld, laten vertalen door kinderboekenschrijver Koos Meinderts en in nieuwe arrangementen op cd opgenomen. Met dit materiaal willen ze kinderen in aanraking te laten komen met de Nederlandse taal en Papiamentu door middel van muziek.

Izaline Calister vraagt namens haar team om donaties voor dit project, zodat leerkrachten kunnen worden bijgeschoold voor het geven van muziekles. In samenwerking met lokale schoolbesturen en verschillende lokale musici worden trainingen aan onderwijzers in combinatie met gastlessen aangeboden. Op deze manier wordt er een duurzame impuls gegeven aan het (muziek)onderwijs op Curaçao.

Help je mee? Klik hier voor meer info

Vlaggetje voor het muziekonderwijs in Curaçao

Op 11 mei 2021 nam Henco Cecilia, directeur van het Curaçaohuis, namens Curaçao een Méér Muziek in de Klas-vlaggetje in ontvangst in bijzijn van Koningin Máxima. Dit vlaggetje symboliseert de intentie van Curaçao om toe te werken naar muziekonderwijs voor alle kinderen op het eiland. Curaçao maakt zich ook sterk het vlaggetje door te geven aan Aruba en Sint Maarten. Studenten van Codarts Conservatorium Rotterdam zongen voor deze gelegenheid het nummer Mi Pais van Izaline Calister.

Het Koninklijk Conservatorium reist naar Aruba

Shannon Bueno studeert de bachelor Docent Muziek aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ze merkt dat er op Aruba veel behoefte is aan goede muziekdocenten. Samen met Suzan Overmeer, coördinator van de bachelor Docent Muziek, bezocht ze Aruba om bewustwording te creëren voor de opleiding en jongeren te laten zien dat een carrière als muziekdocent mogelijk is. Ze gingen in gesprek met meerdere instanties op Aruba die bezig zijn met muziekeducatie om te kijken hoe het Koninklijk Conservatorium hierbij zou kunnen helpen.

Bekijk berichten van lokale media over het project:

Inspiratiesessies

Dit voorjaar is een tweetal Inspiratiesessies georganiseerd waarbij verschillende betrokkenen uit onderwijs, de opleidingen, overheid en het culturele veld van verschillende eilanden in het Caribisch gebied in gesprek gingen over hoe het muziekonderwijs op de eilanden te verstevigen.

Lees het verslag van de sessies

MuziekopleidersAkkoord

De Lerarenopleiding Funderend Onderwijs (LOFO) van de University of Curaçao en Instituto Pedagogico Arubano (IPA) zijn aangesloten bij het MuziekopleidersAkkoord. Vanuit dit akkoord vindt kennisuitwisseling over en weer plaats op het gebied van muziekonderwijs in de lerarenopleidingen. De studiereis is hier een onderdeel van. Doel is om kennis uit te wisselen over muziek, muzikaal erfgoed en muziekdidactiek op student-, docent- en leerkrachtniveau.

Wil je meer weten over de ontwikkelingen op de eilanden of wil je een bijdrage leveren? Neem dan contact op met Maike Kroese via mkroese@meermuziekindeklas.nl.

Het Leerorkest op Aruba, Bonaire en Curaçao

Stichting Leerorkest is gestart met leerorkesten op de eilanden. Zo willen ze ieder kind de kans geven om een muziekinstrument te leren bespelen en een eigen symfonieorkest te starten op de basisschool.

"Van oudsher is muziek belangrijk op het eiland, maar op school is daar door gebrek aan middelen niet altijd aandacht voor geweest en er is geen muziekonderwijsstructuur waar alle kinderen aan deel kunnen nemen."

Lees meer over de leerorkesten

De Kindermuziekweek op Bonaire

Ook de Kindermuziekweek is gestart in het Caribisch gebied! In april 2022 werd voor het eerst de Kindermuziekweek afgetrapt op Bonaire. Dit werd gevierd met volksliederen door Kunuku Boys en een toneelstuk over vriendschap genaamd 'Amistad' door Ace Kids Club. Initiatiefnemers richtten hun toespraken over het belang van muziek voor kinderen vooral op ouders. Het doel is om een jaarlijks terugkerend evenement te maken van de Kindermuziekweek op Bonaire.

Meer informatie

Lees verder

  • Werkbezoek Caribisch gebied

  • Twee jaar MuziekopleidersAkkoord!

  • Indrukwekkende verhalen