Structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in het Caribisch gebied

Structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in het Caribisch gebied

Méér Muziek in de Klas maakt zich sterk voor muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied. In oktober 2019 bezochten we Curaçao en Bonaire om een analyse te maken van de stand van het muziekonderwijs op de basisscholen daar, te bepalen hoe groot de vraag naar muziekonderwijs is, en hoe we ook in het Caribisch gebied structureel muziekonderwijs zouden kunnen realiseren. We voerden vele gesprekken met het onderwijs, de overheid en het culturele veld, en bezochten verschillende scholen. Op basis hiervan schreven we een rapportage en advies. Sindsdien hebben we verschillende activiteiten ontplooid voor het Caribisch gebied. Hieronder lees je er meer over.

Gratis scholing Méér Muziek in de Klas in Curaçao, Aruba en Bonaire

In samenwerking met de Curaçaos-Nederlandse zangeres en liedschrijver Izaline Calister organiseren Codarts Rotterdam en Méér Muziek in de Klas een scholingsprogramma muziekonderwijs genaamd ’Bon Dia Goeiemorgen’ voor studenten van lerarenopleidingen en leerkrachten op 26 oktober t/m 5 november. Het gaat om muzieklessen voor het basisonderwijs met kinderliederen in het Papiaments met Nederlandse vertalingen.

De scholing bestaat uit twee onderdelen: eerst volg je een workshop, de volgende dag of de dag daarna komen we langs op jouw school om de workshop samen met jou én je klas uit te voeren. We gaan hierbij uit van het principe van co-teaching. De scholing is gratis en wordt aangeboden vanuit het MuziekopleidersAkkoord waar de University of Curaçao & Bonaire en IPA Aruba partners in zijn.

Meer informatie en inschrijven

TV-uitzending rondom muziekonderwijs ter ere van Koningin Máxima

Op 16 mei 2021 was er een speciale televisie-uitzending op de Nederlandse zender NPO1 ter ere van de vijftigste verjaardag van erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, Koningin Máxima: Een leven vol muziek. Centraal stond de inzet van de Koningin voor het muziekonderwijs op de basisscholen. Tijdens de uitzending was er veel aandacht voor en muziek uit het Caribisch gebied. De uitzending is terug te kijken via NPO Start.

Fotocredit: Nathan Reinds
Kijk de uitzending terug

Vlaggetje voor het muziekonderwijs in Curaçao

Op 11 mei 2021 nam Henco Cecilia, directeur van het Curaçaohuis, namens Curaçao een Méér Muziek in de Klas-valggetje in ontvangst in bijzijn van Koningin Máxima. Dit vlaggetje symboliseert de intentie van Curaçao om toe te werken naar muziekonderwijs voor alle kinderen op het eiland. Curaçao maakt zich ook sterk het vlaggetje door te geven aan Aruba en Sint Maarten. Studenten van Codarts Conservatorium Rotterdam zongen voor deze gelegenheid het nummer Mi Pais van Izaline Calister.

Inspiratiesessies

Dit voorjaar is een tweetal Inspiratiesessies georganiseerd waarbij verschillende betrokkenen uit onderwijs, de opleidingen, overheid en het culturele veld van verschillende eilanden in het Caribisch gebied in gesprek gingen over hoe het muziekonderwijs op de eilanden te verstevigen.

Lees het verslag van de sessies

MuziekopleidersAkkoord

De Lerarenopleiding Funderend Onderwijs (LOFO) van de University of Curaçao en Instituto Pedagogico Arubano (IPA) zijn aangesloten bij het MuziekopleidersAkkoord. Vanuit dit akkoord vindt kennisuitwisseling over en weer plaats op het gebied van muziekonderwijs in de lerarenopleidingen. Op het moment bereiden we een studiereis voor in het kader van het MuziekopleidersAkkoord in het najaar van 2021. Doel van deze reis is om kennis uit te wisselen over muziek, muzikaal erfgoed en muziekdidactiek op student-, docent- en leerkrachtniveau.

Wil je meer weten over de ontwikkelingen op de eilanden, een bijdragen leveren of heb je interesse in de studiereis van dit najaar? Neem dan contact op met Maike Kroese via mkroese@meermuziekindeklas.nl.