Indrukwekkende verhalen

Indrukwekkende verhalen

over muziekonderwijs

Honderden basisscholen, ouders, muziekverenigingen, culturele instellingen, regionale overheden, pabo’s, conservatoria en anderen hebben in het voorjaar van 2021 muzikale initiatieven ingezonden om anderen te inspireren. Én om onze erevoorzitter Koningin Máxima muzikaal te feliciteren met haar verjaardag door haar wens te vervullen: structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied. Iedereen kon meedoen!

Mede dankzij de steun van VSBfonds heeft de campagne ’50 dagen muziek’ ons daarmee waardevolle verhalen opgeleverd. Verhalen die anderen kunnen inspireren en motiveren om zich ook in te zetten voor structureel muziekonderwijs.

Meer informatie over '50 dagen muziek'

Wil jij méér muziek in de klas? Laat je inspireren!

Wil jij ook méér muziek in jouw klas, de klas van je kind of op de basisscholen in jouw regio? Of heb jij als culturele instelling of muziekvereniging een muzikaal educatief aanbod en wil je samenwerken met het onderwijs?

Laat je inspireren door alle muzikale voorbeelden op deze website en laat via het onderstaande formulier jouw gegevens achter. Op deze manier kunnen we contact met je opnemen en een gesprek aangaan over het (regionaal) verankeren van muziekonderwijs, mogelijk in samenwerkingsverband.

Naar het contactformulier
"Muziek is een waar onderdeel van het leven. Het is een fantastische manier om jezelf uit te drukken en om je gevoel kwijt te kunnen. Je hoeft het niet te maken, je kunt er ook naar luisteren, maar je moet er vooral van genieten." - Guus Meeuwis

"Muziek kan je enorm opvrolijken, het triggert iets in de hersenen waardoor kinderen zichzelf beter kunnen ontwikkelen én muziek verbindt."
- Buddy Vedder

Lokale initiatieven

Bekijk prachtige initiatieven die structureel muziekonderwijs binnen een aantal regio's in Nederland mogelijk maken.

Gelijke kansen tijdens muziekles

Muziek kan een grote rol spelen in gelijke kansen voor kinderen. Nederlands spreken hoeft bijvoorbeeld niet belangrijk te zijn in een muziekles. Maar wel het onderling communiceren, het luisteren naar elkaar, het spelen met elkaar en het voelen dat je samen aan het spelen bent. Het onderstaande verhaal laat dit zien.

Muzieklessen door lokale partijen

Het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal zet in op duurzame verankering van muziekonderwijs in de regio. Dit doen we door alle regionale partijen die hiervoor nodig zijn aan elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Betrokken partijen zijn, naast uiteraard het onderwijs, bijvoorbeeld de muziekverenigingen, regionale overheden, bedrijven, serviceclubs, poppodia, pabo’s en conservatoria.

"Ik word blij als ik zing, omdat je dan lekker jezelf kan zijn." - leerling, Koningsschool Waalwijk

"Dit is toch wat je kinderen mee wilt geven? Het is een basisvaardigheid die wij moeten blijven bieden!" - directeur van Montessorischool Het Mozaïek in Maarssen

Bekijk de voorbeelden:

Samenwerkingen tussen pabo's en conservatoria

Op 7 oktober 2020 ondertekenden alle pabo’s en conservatoria van Nederland het MuziekopleidersAkkoord waarmee zij een langetermijnsamenwerking van twaalf jaar sloten. Doel van het Akkoord is om ervoor te zorgen dat toekomstige groeps- én vakleerkrachten gemotiveerd en met goede kennis en vaardigheden muziekonderwijs kunnen geven op de basisschool. De onderstaande items zijn hier goede voorbeelden van.

Muzieklessen door vakleerkrachten

Vakleerkrachten worden ingezet om leerlingen al op jonge leeftijd de kans te geven om hun muzikale talent te ontdekken en ontwikkelen. Zij inspireren en enthousiasmeren zowel de leerlingen als de leerkrachten en laten ze plezier hebben door samen muziek te maken.

Muziekles door middel van vakintegratie

Muziek is gemakkelijk te combineren met verschillende vakken, zoals rekenen, techniek of taal. Bekijk verschillende voorbeelden van hoe dit in de praktijk kan worden toegepast.

"Vakintegratie is dé sleutel." - Helen de Lange, vakleerkracht Engels

"Nu kan ik dingen beter onthouden!"
- leerling, OBS de Veldrakker in Nieuwegein

"Doordat je klank en ritme verbindt aan zang en beweging zorg je er eigenlijk voor dat je al je zintuigen in moet zetten om nieuwe woorden te leren. Dat helpt enorm bij het beklijven van die woorden." - Lilianne Eijkelenkamp, Coördinator Cultuureducatie

Betrokkenen delen hun ervaringen

Verschillende betrokkenen spreken over het belang van muziekonderwijs en over waarin ze dit terugzien op de basisscholen in hun regio.

Muziekonderwijs in het Caribisch gebied

Méér Muziek in de Klas werkt aan structureel muziekonderwijs, óók voor de basisscholen in het Caribisch gebied. Kidsreporter Jada van Dijk neemt ons mee naar Curaçao voor een Inspiratietour en interviews met leraren op het Vigdis Jonkheer Mensing College.

Muziek en speciaal onderwijs

Muziekonderwijs voor álle basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied betekent er voor elk kind zijn. We staan voor diversiteit in de breedste zin van het woord. Meerdere bijzondere voorbeelden en initiatieven in het speciaal onderwijs waren onderdeel van de campagne.

De Onderwijsspecialisten en CSO De Zonnehoek ondertekenen het 'Mission Statement Muziekonderwijs' en geven hiermee alle leerlingen de kans om kennis te maken met muziek in al haar uitingsvormen.

"Natuurlijk dragen wij ook graag bij aan de verjaardagstaart van Koningin Maxima. 100 kinderen met en zonder een beperking maken samen muziek. Wij zijn #hetkristalorkest
@inkluzie @meermuziekindeklas #50dagenmuziek https://inkluzie.nl/dont-worry/"

Foto credits: Pierre Pinkse

Werk je in het speciaal onderwijs en wil je ook méér muziek op jouw basisschool? Of zit jouw kind op het speciaal onderwijs en wil je je inzetten voor muziek?

Neem contact op met accountmanager Marjoke Korff de Gidts