Good Practices 'Opleidingen'

Good Practices 'Opleidingen'

Opleiding tot onderwijsassistent met muziekspecialisatie op ROC Friese Poort

Als enige in Nederland biedt het ROC Friese Poort in Drachten de opleiding Onderwijsassistent Muziek aan. Waarom deze opleiding en welke rol speelt de onderwijsassistent bij goed muziekonderwijs op basisscholen? Een gesprek met Jellegeert Postma en Jan Bartlema, muziekdocenten.

‘Een onderwijsassistent met muziekspecialisatie is op basisscholen extra welkom.’

Lees verder

Versteviging muzikaal curriculum op de Marnix Academie Pabo Utrecht

De Marnix Academie Utrecht heeft misschien wel de grootste vakgroep muziekdocenten van alle pabo’s in Nederland. Met zijn zevenen zetten zij zich met ziel en zaligheid in om pabostudenten muzikaal te empoweren door middel van ukuleleles, koorrepetities en nog veel meer. De muziek-minded Marnix-voorzitter College van Bestuur Astrid Venes en een meerjarige subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie hebben deze versteviging van het muziekcurriculum mogelijk weten te maken.

“Voor mij als pabostudent is het vanzelfsprekend dat ik muziek meeneem in mijn vak.”

Lees verder

Symposium door pabo NHL Stenden

Op woensdag 7 april 2021 organiseerden Méér Muziek in de klas Lokaal Fryslân, KEK (Kultuer Edukaasje mei Kwaliteit) en de NHL Stenden Hogescholen het symposium 'Méér Met Mijn Muziek'.

In 2018 ondertekenden de provincie Friesland al een MuziekAkkoord (een samenwerkingsconvenant muziekonderwijs) waarin de betrokken partijen garanderen dat in 2022 alle 52.000 basisschoolkinderen in de provincie Friesland structureel muziekonderwijs krijgen.

Ook NHL Stenden Hogeschool draagt haar steentje bij door toekomstige leerkrachten beter toegerust de praktijk in te laten gaan: er zijn vele projecten op de pabo die hieraan bijdragen. Dit symposium was dan ook nadrukkelijk bedoeld voor leerkrachten basisonderwijs en zij die daarvoor opgeleid worden. Het programma van het symposium is opgebouwd rondom de vraag hoe muziekonderwijs kan aansluiten bij en gebruikmaken van de wijze waarop muziek een rol speelt in het alledaagse leven van (jonge) kinderen. Er werd stilgestaan bij de vraag wat dan precies 'mijn muziek' is: kun je dat zeggen voor een bepaalde leeftijdsgroep? Welke verschillen doen zich daarbij voor? Door deze kwesties als open vragen te benaderen hopen ze leerkrachten op een spoor te zetten. Bekijk een compilatie van het symposium hieronder.

Muziek en technologie op ArtEZ Enschede

ArtEZ Enschede wil samen met verschillende partners uit de regio muziekonderwijs verbeteren met de hulp van technologie. "Onze studenten van jaar 1 t/m 3 gaan wekelijks aan de slag met digitale tools en technieken".

Weet jij een ander prachtig voorbeeld van een initiatief dat muziekonderwijs een stap verder brengt? Deel het met ons via #meermuziekindeklas!

Naar de video

Voorgestelde artikelen

  • Dag van het MuziekopleidersAkkoord op woensdag 4 oktober

  • Verschillende opleidingen 'Docent Muziek' door het hele land

  • De pabo's en het conservatorium in Zwolle organiseerden het symposium ‘Samen Meer Muziek’