Rondetafelgesprek 'Een jaar MuziekopleidersAkkoord'

Rondetafelgesprek 'Een jaar MuziekopleidersAkkoord'

Met de regeling Professionalisering muziekonderwijs pabo’s en het MuziekopleidersAkkoord zijn mooie samenwerkingsprojecten tussen pabo’s en conservatoria ontstaan. Tijdens het rondetafelgesprek, geleid door Cor Ottens, gingen we kort in op wat die samenwerking tot nu toe heeft opgeleverd. Erevoorzitter Koningin Máxima was aanwezig bij het gesprek.

Hieronder staan de verzamelde voorbeelden die tijdens het rondetafelgesprek genoemd zijn. Ook is het rondetafelgesprek terug te zien via de onderstaande knop.

Kijk het rondetafelgesprek terug via YouTube

Muziekdocent Jelle Ruijssenaars over muziek- en leertechnologie

Jelle Ruijssenaars, muziekdocent pabo op Fontys Den Bosch en Eindhoven, vertelde over muziek- en leertechnologie op de opleidingen. Hij vertelde over hoe hij het digitale muziekinstrument 'de loopstation' gebruikt in zijn muzieklessen en hoe hij studenten inspireert om moderne middelen mee te nemen naar hun stageklas. Hieronder zie je een aantal foto's van zijn pabostudenten die bezig zijn met muziektechnologie. De foto's spreken tot de verbeelding.

Schoolleider Mariken Goris over muziek op Burgemeester De Monchyschool

Op de Burgemeester De Monchyschool in Arnhem zitten kinderen met 22 verschillende nationaliteiten. Schoolleider Mariken Goris maakte van muziekonderwijs een speerpunt om, naast taal, lezen en rekenen, de kinderen méér te bieden. Het Jeugdeducatiefonds en Rozet Arnhem ondersteunen de school hierbij.

Tijdens het rondetafelgesprek sprak Mariken over wat muziek kinderen oplevert, hoe het ze helpt met hun woordenschat en taalgevoeligheid. Er is een taalachterstand en daar helpt zingen enorm bij. Daarnaast is het volgens Mariken een vorm van ontspanning en geeft het de leerlingen het gevoel dat ze ergens bij horen. Bekijk de onderstaande video om het in beelden te zien.

Lees meer over ons partnerschap met het Jeugdeducatiefonds

Muziekdocent Kevin Zwinkels over voorbeelden van muzieklessen

Kevin Zwinkels vertelde over de visie van de pabo In Holland Den Haag om kunstvak-overstijgend te werken. Samen met een collega heeft hij een opdracht uitgevoerd waarin ze muziek naar beeldende kunst transformeerden en andersom. Hierin focusten ze op hoe je nu werkelijk luistert naar muziek en daaruit lieten ze de verbeelding spreken. Kevin's voorbeeld liet zien hoe muziek en beweging makkelijk geïntegreerd kunnen worden in het basisonderwijs. Volgens hem kan iedereen dit soort opdrachten uitvoeren, omdat iedereen kunst op zijn eigen manier interpreteert. Een lerende en onderzoekende houding hoort er volgens hem bij.

"Je hoeft geen vakleerkracht te zijn om kunstlessen te geven, je hoeft leerlingen alleen maar te laten luisteren en te laten kijken."

In de foto hiernaast zie je een basisschema waarmee leerlingen al met simpele vormen aan de slag zijn gegaan om betekenis te geven aan beeld door er geluiden bij te verzinnen.

Bekijk de website van Kevin Zwinkels voor meer informatie

Muziekdocent Thijs van Gurp over digitaal componeren

Thijs van Gurp, muziekdocent pabo InHolland Dordrecht en Rotterdam, werkt veel met digitaal componeren. Tijdens het rondetafelgesprek legde Thijs uit dat digitaal componeren een toegankelijke manier is om muziek te maken door het gebruik van digitale tools. Hij vertelde over de componeertools van de muziekmethode 123ZING en de applicatie Bandlab en hoe je dit kan gebruiken in je klas. Klik op een van de onderstaande websites om de mogelijkheden te bekijken en een digitale leerlijn te ontdekken.

> Navigeer naar 123ZING

> Navigeer naar Bandlab

Muziekles van muziekdocent Nanda Talsma op de pabo Hogeschool Utrecht

Damian Petrus, Ingrid Stoepker en Carlson Manuel over samenwerkingen in het Caribisch gebied

Damian Petrus, vakleerkracht, en Ingrid Stoepker, opleidingsmanager DOMU Codarts, werken met veel partijen samen om structureel muziekonderwijs te realiseren. Ze vertellen over de activiteiten die ontplooien en over de docentenpoule en het MuziekAkkoord in Hoeksche Waard.

In samenwerking met de Curaçaos-Nederlandse zangeres en liedschrijver Izaline Calister en Méér Muziek in de Klas organiseert Codarts Rotterdam een scholingsprogramma muziekonderwijs genaamd ’Bon Dia Goeiemorgen’ voor studenten van lerarenopleidingen en leerkrachten. Het gaat om muzieklessen voor het basisonderwijs met kinderliederen in het Papiaments met Nederlandse vertalingen. Damian en Ingrid spraken over zes studenten van de opleiding Docent Muziek die eind oktober naar Curaçao, Aruba en Bonaire reizen om gratis scholing aan te bieden.

Carlson Manuel, gevolmachtigd minister Curacao, sprak over de ontwikkelingen sinds de ondertekening van het MuziekopleidersAkkoord een jaar geleden.

Lees meer over het scholingsprogramma ’Bon Dia Goeiemorgen’

Bekijk de onderstaande video over de uitvoering van muziekonderwijs in Hoeksche Waard. Óf lees meer over Méér Muziek in de Klas Lokaal Hoeksche Waard.

Leerkracht Maurice Mans over vakintegratie

Maurice Mans, leerkracht groep 7 en 8 op basisschool in ’t Park Susteren (woensdag vakleerkracht muziek voor groep 1 tot 6), is één van de winnaars van de wedstrijd Lesontwerp Vakintegratie. De ondertekening van het MuziekopleidersAkkoord vormde de aftrap van een reeks kennisontwikkelingsactiviteiten die pabo- en conservatoriumstudenten en (vak)leerkrachten concrete handvatten biedt voor het geven van muziekonderwijs. De lesontwerpwedstrijd was daar een onderdeel van.

> Bekijk het lesontwerp van Maurice

Tijdens het rondetafelgesprek vertelde Maurice waarom vakintegratie werkt. Hij sprak over de werkdruk in het onderwijs en hoe hoog die is. Leerkrachten hebben weinig tijd om nieuwe dingen te verzinnen. Ideeën zijn er wel, maar waar halen ze de tijd vandaan?

In de onderstaande YouTube-video op het kanaal van Maurice zie je een voorbeeld waarin muziek wordt gecombineerd met taal.

Directeur Peter Kooy over muziekonderwijs op zijn school en stagebegeleiding

Tijdens het rondetafelgesprek sprak Peter Kooy, directeur basisschool De Spits in Lunetten, over muziekonderwijs op zijn basisschool en hoe ze pabo- en conservatoriumstudenten begeleiden tijdens hun stages. Hij sprak over hoe ze worden begeleid en over hoe ze te werk gaan.

Muziek heeft een belangrijke plek op basisschool De Spits. Er is een schoolband waarin de leerlingen veel bezig zijn met instrumenten. Daarnaast werken ze met vakleerkrachten voor de muzieklessen. Er kan echter nog véél meer. Peter sprak over de toekomst en over wat andere scholen kunnen overnemen.

Docent Jan Ruerd Oosterhaven over moderne middelen voor muziekles

Jan Ruerd Oosterhaven, docent methodiek en didactiek aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen, heeft in de coronaperiode PTZ-camera’s aangeschaft. Tijdens het rondetafelgesprek sprak Jan over het gebruik van de PTZ-camera’s en wat studenten ervan leren. Namelijk, andere manieren van lesgeven. Ook biedt het meer mogelijkheden voor uitvoeringen.

Bekijk hieronder een video van een online montagevoorstelling met als materiaal eigen arrangementen van derdejaars studenten. Alles is gemaakt, ge-edit en uitgevoerd door de studenten in één week tijd.