Lancering van het DansopleidersAkkoord

Lancering van het DansopleidersAkkoord

4 okt. 2023 — Een langetermijn samenwerking tussen de bacheloropleidingen Docent Dans

Dansonderwijs krijgt sectorbrede steun met nieuw akkoord

Op woensdag 4 oktober 2023 ondertekenen alle bacheloropleidingen Docent Dans het DansopleidersAkkoord. Het DansopleidersAkkoord werd tijdens de Dag van het MuziekOpleidersAkkoord, dansant onthuld door een optreden van ISH Dance Collective.

Doel van het Akkoord is er om ervoor te zorgen dat er meer toekomstige docenten worden opgeleid om dansonderwijs te geven en dans zo breder toegankelijk wordt voor alle leerlingen.

Dansonderwijs stimuleert de persoonsvorming, het zelfvertrouwen en mentale welbevinden van kinderen waardoor ze steviger in de samenleving kunnen staan. Kinderen en jongeren komen echter onvoldoende in aanraking met dans.

Anthony Heidweiller over het DansopleidersAkkoord

Anthony Heidweiller, adjunct-directeur van de Academie voor Theater en Dans van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, is initiator van het DansopleidersAkkoord:

“Dans en bewegen zijn binnen en rondom de basis- en middelbare school ontzettend belangrijk voor de fysieke, mentale en cognitieve ontwikkeling van kinderen en jongeren. Met het DansopleidersAkkoord zetten we, door de toekomstige generatie dansdocenten goed toe te rusten, een cruciale stap.”

Speerpunten

Het belangrijkste speerpunt in het DansopleidersAkkoord is dat kinderen en jongeren - en hun belevingswereld - altijd het uitgangspunt zijn, ongeacht hun achtergrond. Om schoolleiders en -bestuurders bewust te maken van de kracht van dansonderwijs in de vertrouwde omgeving van de school, zet het akkoord in op nauwe samenwerkingen tussen lokale, regionale en nationale partijen in Nederland en het Caribisch deel van het koninkrijk. Onderdeel daarvan is ook het stimuleren van groepsleerkrachten en andere onderwijsprofessionals om dans in te zetten als leermiddel of manier om te bewegen, en het bijbrengen van de juiste didactische en pedagogische vaardigheden bij (toekomstige) dansers, zodat zij hun passie kunnen doorgeven aan de jongere generatie.

Wil je nóg meer over het Akkoord weten?

Download dan het officiële DansopleidersAkkoord

Betrokken partijen

Het DansopleidersAkkoord is een overeenkomst tussen de bacheloropleidingen Docent Dans van ArtEZ Arnhem, Codarts, de Academie voor Theater en Dans van de AHK, Hogeschool Leiden, Fontys, Lucia Martha School of Performing Arts en de omringende pabo’s. Stichting Méér Muziek in de Klas is procesbegeleidend partner. Het akkoord wordt ondertekend op de dag van het MuziekopleidersAkkoord dat drie jaar geleden werd opgezet voor de discipline muziek.

Jantien Westerveld, directeur van stichting Méér Muziek in de Klas, licht toe: "Binnen het MuziekopleidersAkkoord, een overeenkomst tussen alle pabo's en conservatoria, is het altijd de wens geweest om deze verbreding aan te gaan. Muziek en dans gaan vaak hand in hand, daarom geven we vandaag de fakkel door van muziek naar dans. Met als doel dat er meer docenten worden opgeleid om dansonderwijs te kunnen geven op en rondom de scholen. Zo krijgen ook de kinderen waarvoor het kunst- en cultuuraanbod niet vanzelfsprekend is de kans zichzelf door middel van dans te ontwikkelen en ontplooien.”

Ook vele andere partijen uit het onderwijs en culturele veld scharen zich achter het DansopleidersAkkoord. zoals het Jeugdeducatiefonds, Dansgezelschap Sally Maastricht, Nederlandse Dansdagen, Beweegalliantie, Algemene Vereniging Schoolleiders, Kunstbende en NIVOZ.

AVS, Beweegalliantie, Conny Janssen Danst, CultuurConnectie, Dansbelang, De Dutch Don’t Dance Division, De Nationale Opera en Ballet, Holland Dance Festival, ISH, Jeugdedcatiefonds, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Kunstbende, Maas theater en dans / Maaspodium, MuziekopleidersAkkoord, Nederlands Danstheater, Nederlandse Dansdagen, Nivoz, PodiumINC, Sally Dansgezelschap, Stichting ReDiscoverMe, Stichting TjillSkillz, VONKC

Het is DansopleidersAkkoord een groeiend en open akkoord; na de aftrap van de overeenkomst kunnen ook nieuwe ondertekenaars zich op ieder moment aansluiten om een bijdrage te leveren aan het versterken van dans en beweging op en rondom de scholen.

Over de Dag van het MuziekopleidersAkkoord

De Dag van het MuziekopleidersAkkoord was een dag vol inhoudelijke sessies, workshops en momenten om met elkaar in gesprek te gaan, van elkaar te leren en kennis uit te wisselen. En daarna natuurlijk met praktische en concrete handvatten naar huis te gaan. Meer weten?

Lees meer over de viering op 4 oktober

Nieuwste artikelen

  • Train-de-Trainer cursus verspreid kennis over Muzikaal Spel voor Kleuters

    9 jul. 2024

  • Vervolg Art Camp op Noorderpoort College

    8 jul. 2024

  • Chip-reus en muziekschool werken samen aan meer muziekonderwijs in de regio

    5 jul. 2024