Méér Muziek in de Klas Bokaal

Méér Muziek in de Klas Bokaal

Erkenning voor structureel muziekonderwijs

Waarom een Méér Muziek in de Klas Bokaal?

Het is ons doel dat álle 1.4 miljoen basisschoolleerlingen in Nederland genieten van structureel muziekonderwijs. Maar muziekonderwijs is niet overal in het land hetzelfde georganiseerd, dus soms helpt het dat wij met het project Méér Muziek in de Klas Lokaal meepraten en -denken over muziekeducatie in een regio of gemeente. Er zijn ook gemeenten en regio's die muziekonderwijs al heel goed, en bovendien structureel, hebben geregeld. Daar zijn wij als Méér Muziek in de Klas natuurlijk heel blij mee, omdat dat allemaal bijdraagt aan onze missie.

Erkenning voor structureel muziekonderwijs

De gebieden die het goed hebben geregeld verdienen de Méér Muziek in de Klas Bokaal. Dit is een 'trofee' ter erkenning van regio’s die muziekonderwijs structureel hebben verankerd op hun basisscholen. Want structurele verankering betekent heel veel meer muziek in de klas! Dit gebaar helpt een gemeente of regio om zichtbaar te maken wat ze samen bereikt hebben. Ook zijn zij hiermee welkom om aan te sluiten bij Méér Muziek in de Klas om zo muziekonderwijs verankerd te houden.

De Bokaal-checklist

Verdient jouw gemeente of regio ook een Méér Muziek in de Klas Bokaal? Check het aan de hand van de volgende punten:

  • Er is op jullie scholen structureel muziekonderwijs;
  • Er is muziekonderwijs vanaf groep 1 tot en met groep 8;
  • De financiering van muziekonderwijs is structureel;
  • De bovenstaande punten gelden voor minimaal 70% van de scholen binnen het gebied met een ambitie en plan om naar een bereik van 100% toe te werken.

Laat ons via onderstaand formulier weten of deze punten voor jouw gemeente of regio gelden en maak ook kans op een Bokaal!

Mijn gemeente of regio verdient een Bokaal