Na de Kennisdelingsbijeenkomst 2023

Na de Kennisdelingsbijeenkomst 2023

25 maart 2023 in Almere

Dank dat je aanwezig bent geweest bij de eerste fysieke kennisdelingsbijeenkomst voor vakleerkrachten en vakspecialisten muziek in het speciaal onderwijs. Op deze pagina vind je meer informatie over de dag en over Méér Muziek in de Klas.

Op zaterdag 25 maart organiseerde Méér Muziek in de Klas samen met de werkgroep Méér Muziek in het speciaal onderwijs een kennisdelingsbijeenkomst voor vakdocenten en -specialisten die muziekonderwijs geven in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Via deze weg kon je meepraten en vertellen over jouw kennis, ervaringen en ontwikkelbehoeften binnen het speciaal onderwijs. Ook volgde je een aantal workshops.

Deze kennisdelingsbijeenkomst is onderdeel van het MuziekAkkoord speciaal onderwijs, dat we op 23 november 2022 ondertekenden.

> Bekijk hier het MuziekAkkoord speciaal onderwijs


Verder in het speciaal onderwijs

Wil je na de Kennisdelingsbijeenkomst 2023 verder met de inhoud om weer een stap verder te komen richting structureel speciaal muziekonderwijs in jouw regio? Scroll verder en klik op de verschillende thema's voor meer informatie, bronnen en concrete actiepunten.

Laat je school én schoolbestuur aansluiten bij het MuziekAkkoord speciaal onderwijs

Tijdens de Muziekexpeditie in Groningen hebben 6 scholen voor speciaal onderwijs het MuziekAkkoord speciaal onderwijs ondertekend. Teken je ook mee? Het MuziekAkkoord speciaal onderwijs is een open akkoord. Stuur een mailtje naar mkorffdegidts@meermuziekindeklas.nl voor meer informatie.

Doet je school ook mee met de stimuleringsactie?

De stimuleringsactie is onderdeel van het landelijk MuziekAkkoord speciaal onderwijs, dat we op 23 november ondertekenden. Middels het akkoord hebben we vanuit Méér Muziek in de Klas extra financiële middelen ontvangen om structureel muziekonderwijs in het speciaal onderwijs in heel Nederland te stimuleren. In totaal zullen 100 scholen voor speciaal onderwijs voor cluster 1 t/m cluster 4 kans maken op starterskit; een instrumentenpakket van Adams.

Deze provincies gingen jullie voor:

> Limburg
> Gelderland
> Utrecht

Voorgestelde artikelen

  • Méér muziek in speciaal onderwijs

  • Erevoorzitter Koningin Máxima aanwezig bij ondertekening MuziekAkkoord speciaal onderwijs

  • Muzikaal verhaal: De jongen die met dieren kan praten