Good Practices 'Financiering'

Good Practices 'Financiering'

Vanuit verschillende bronnen | koppelingen met de culturele omgeving | meerjarige programma's | gericht op alle leerjaren

Er zijn verscheidene opties om vast een financiële impuls te geven aan je muziekonderwijs. Zoals op zoek gaan naar gemeentelijke subsidieregelingen, sponsoracties organiseren of samenwerkingen aangaan met theaters of podia. Bekijk een aantal voorbeelden uit de verschillende regio's van het land hieronder.

MuziekAkkoord Borne dankzij donatie van voormalig huisarts Herman van Enter

Voormalig huisarts Herman van Enter ziet wat muziek voor mensen kan betekenen. Ter ere van zijn pensioen wilde hij geen cadeaus ontvangen, maar besloot contact te zoeken met Méér Muziek in de Klas en geld in te zamelen voor muziekonderwijs in Borne. Hij haalde een bedrag op van €12.500,-! Dit was het startschot voor MuziekAkkoord Borne.

Lees verder

De Borgmanschool in Groningen: financiering door een groot netwerk

‘In ons eigen schoolbudget reserveren we geld voor muziekonderwijs. Maar als je kwaliteit wilt, hangt daar een prijskaartje aan en kan het niet alleen uit het reguliere budget. Vooral het inhuren van vakdocenten is kostbaar, maar noodzakelijk voor de kwaliteit. Het bedrag uit het schoolbudget vullen we daarom aan met subsidiegelden, onder andere van Ieder Kind Muziek, Cultuureducatie met Kwaliteit en de Impulsgelden van het Fonds voor Cultuurparticipatie.'

Lees verder

Samenwerking met muziekvereniging Advendo Lochem

Uit de VerenigingsMonitor van LKCA blijkt dat een sterkere maatschappelijk oriëntatie kansen biedt voor verenigingen. Muziekverenigingen die, bijvoorbeeld via de Impuls muziekonderwijs, samenwerken met een basisschool, genereren niet alleen inkomsten, maar ook nieuwe jeugdleden. Samenwerken met basisscholen lijkt dus een geschikte oplossing.

Lees verder

Instrumentenkar Zwolle

Een inspirerend initiatief van Onderwijsbureau Meppel en Méér Muziek in de Klas Lokaal Zwolle: 'een instrumentenkar om instrumenten naar de basisschoolkinderen te brengen'!

Meer informatie

Financiering door loyaliteitspas lokale detailhandel in Gelderland

Het gaat goed met de verankering van muziekonderwijs in Gelderland. In de talkshow ‘Muziekonderwijs in Gelderland’, gepresenteerd door Angelique Krüger van Omroep Gelderland, komen verschillende goede voorbeelden uit de provincie aanbod. 'Binnen cultuuronderwijs geeft muziek laagdrempelige aanknopingspunten.' – Jan Westerhof

Lees verder

Subsidiegelden en bijdragen vermogensfondsen: De MuziekRoute in Utrecht Overvecht

Dankzij het project 'de MuziekRoute' komen basisschoolleerlingen in de Utrechtse wijk Overvecht in aanraking met muziek. De groepen 1 tot en met 8 krijgen elke week tijdens schooltijd muziekles van vakdocenten: op onder andere instrumenten in groep 5, en onder andere zangles in de overige groepen. Vanaf groep 5 kunnen gemotiveerde leerlingen na schooltijd les blijven volgen op een instrument. Sinds de start in 2011 is er veel bereikt, maar het succes kwam niet vanzelf. We voeren een gesprek met Marga Wobma-Helmich, voormalig projectleider van de MuziekRoute, en Derk Marseille, algemeen coördinator van de Brede School in Overvecht.

Lees verder

Fonds Cultuureducatie voor PO en (V)SO in Zwolle

De gemeente Zwolle heeft een speciaal fonds opgericht om cultuureducatie te stimuleren. Hoe meer een school aan cultuureducatie doet, hoe hoger de gemeentelijke bijdrage. Zo moet goed muziekonderwijs bereikbaar worden voor alle Zwolse basisscholen. Wat zijn de ervaringen en resultaten? Een gesprek met Astrid Vrolijk-de Mooij, directeurbestuurder, en Elly Cuhfus, adviseur cultuureducatie van Stadkamer Zwolle.

Voorgestelde artikelen

  • Samenwerking met Stichting Campus Nederland

  • Presentatie rapport behoeftepeiling speciaal onderwijs