Symposium 3x3=9

Symposium 3x3=9

Kennis vermenigvuldigen door het te delen

3x3=9

…en ieder zingt zijn eigen lied. Oftewel, iedereen kan vanuit zijn eigen positie bijdragen aan kwalitatief muziekonderwijs op de basisschool. Als individu, maar ook gezamenlijk. Hoe? Die vraag beantwoorden we tijdens het gratis interactieve Méér Muziek in de Klas-symposium ‘3x3=9’ op 1 november. 

Sprekers 

Tijdens het symposium laten verschillende wetenschappers en experts hun licht schijnen over muziekonderwijs op de basisschool, zoals prof. dr. Tom ter Bogt (Utrecht University), prof. dr. Evert Bisschop Boele (Hanze Hogeschool Groningen & Erasmus University Rotterdam), dr. Thomas De Baets (Luca School of Arts & KU Leuven), Phil Mullen (Goldsmiths College & University of London), Tim Post MSc (Twente University) en vele anderen.

Wat gaan we doen?

De basis van het symposium is het Manifest kwalitatief muziekonderwijs, onderwerp van gesprek van ons symposium van vorig jaar. Wat betekent dit Manifest voor de praktijk? Hoe vertalen we de elementen uit het Manifest naar concrete acties en vervolgstappen? In onderstaande interactieve deelsessies gaan we op zoek naar de antwoorden, met een gemêleerde groep van wetenschappers, experts, professionals uit de muziek- en onderwijssector en pabo- en conservatoriumstudenten. 

Programma

Het programma voor het symposium ziet er als volgt uit:

 • 09.30   Inloop en aanmelding
 • 10.00   Plenaire start + 8 pitches
 • 11.00   Pauze
 • 11.15   Verdiepende deelsessie 1
 • 12.00   Verdiepende deelsessie 2 
 • 13.00   Lunch
 • 14.00   Onze droom 
 • 15.00   Mijn actie: 3x3=9
 • 16.00   Plenaire wrap-up en muzikale afsluiter
 • 16.30   Borrel
 • 17.30   Einde

De deelsessies

 • Help! Waar blijft mijn vak? – Muziek als vak op zich, in samenhang of geïntegreerd met andere vakken? - Expert: dr. Thomas de Baets
 • Elk begin is een goed begin - Is elk startniveau een goed startniveau? Hoe creëer je succeservaringen bij de onervaren leerkracht? - Expert: Roosje Blenckers
 • Thuis hoor ik weer echte muziek - Is het huidige muziekonderwijs nog wel actueel genoeg? Hoe sluit je aan bij de belevingswereld van leerlingen & studenten/leerkrachten? - Expert: prof. dr. Evert Bisschop Boele
 • Muziekonderwijs voor iedereen - Hoe zorg je ervoor dat muziekonderwijs voor ieder kind toegankelijk is? Hoe zorgen we voor gelijke kansen? - Expert: dr. Phil Mullen
 • En wie gaat dat dan doen? - Groepsleerkracht of vakleerkracht? En wat doen we met de vakspecialist? Welke rol heeft de ICC-er? En wat is de rol van de school in samenwerking met externe partijen? - Expert: Jos Herfs
 • En daarna beginnen we weer van vooraf aan - Hoe sluit het voortgezet onderwijs aan op het primair onderwijs? Wat moet er al gebeuren van 0 tot 4? Begin je bij de kleuters? - Expert: Stéfanie van Tuinen
 • Terug bij af - Hoe borgen we de politieke agenda? Hoe houden we iedereen in de actiestand? - Expert: Jan Jaap Knol
 • Voor muziek een tien - Hoe maak je muzikale groei zichtbaar? Moeten we dat überhaupt wel doen? Expert: Tim Post

Discussie Dinsdag

Omdat we heel graag ieders mening willen horen, poneren we in de aanloop naar het symposium wekelijks een stelling. De stellingen komen voort uit het Manifest en corresponderen met de deelsessies van het symposium. De stellingen verschijnen iedere dinsdag op onze Facebookpagina. Lees hier meer over Discussie Dinsdag.