Na de Landelijke MuziekTafeldag 2022

Na de Landelijke MuziekTafeldag 2022

Een stap verder richting structureel muziekonderwijs in jouw regio

MuziekAkkoord speciaal onderwijs

Op woensdag 23 november was Koningin Máxima, erevoorzitter van stichting Méér Muziek in de Klas, aanwezig bij de ondertekening van het MuziekAkkoord speciaal onderwijs tijdens de Landelijke MuziekTafeldag. In het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. Ruim 100 betrokken partijen zetten hun handtekening onder het Akkoord, waarin is opgenomen hoe het muziekonderwijs binnen vijf jaar verankerd wordt op alle 543 basisscholen speciaal onderwijs.

Wil je meetekenen met het akkoord, kennis maken met andere ondertekenaars in de meet-up, meedoen aan het onderzoek óf meer lezen over praktijkvoorbeelden?

Klik hier

Over de Landelijke MuziekTafeldag

Op deze dag komen de regio’s samen waar structureel muziekonderwijs inmiddels op de kaart staat om kennis en ervaringen te delen. Er worden ervaringen uitgewisseld en antwoorden op vragen uit de regio’s gegeven zodat iedereen vol hernieuwde energie weer een stap verder komt om het muziekonderwijs te verankeren.

We werken aan financiële borging van het muziekonderwijs, wisselen creatieve oplossingen uit hoe om te gaan met het tekort aan groeps- én vakleerkrachten die muziekonderwijs kunnen geven en delen succesfactoren om netwerken te versterken. Hoe hou je de opgebouwde netwerken op spanning en hoe breidt je jouw netwerk uit?

We zetten samen stappen om de laatste groepen kinderen aan te laten sluiten en streven naar sociale inclusie. Daarom geven we deze dag bijzondere aandacht aan het speciaal onderwijs. Het MuziekAkkoord Speciaal Onderwijs wordt getekend en er zijn optredens van het Kristal orkest en de rijdende concertzaal Classic Express.

Foto's: Set Vexy
Lees meer over het programma

Verder met de werksessies

Wil je na de Landelijke MuziekTafeldag verder met de inhoud van de sessies om weer een stap verder te komen richting structureel muziekonderwijs in jouw regio? Scroll verder en klik op de verschillende thema's voor meer informatie, bronnen en concrete actiepunten.

Sofie Bienert van LVWB Fundraising over haar werksessie 'Financiële borging van muziekonderwijs'

Thema ‘Financiële borging van muziekonderwijs’

Het doel van deze sessie was om aan de hand van representatieve casussen de aanwezigen concrete ideeën en toepasbare stappen mee te geven voor (financiële) borging van muziekonderwijs. Een panel van experts uit het onderwijsveld, van gemeentes en vanuit de wereld van fondsenwerving ging hierover in gesprek met elkaar.

Neem als toevoeging op de kennis en actiepunten die je mee hebt genomen uit de sessie een kijkje tussen de onderstaande bronnen om je verder te helpen.

Annelies Bartelink over haar werksessie 'Hoe houd je spanning in je netwerk?'

Thema ‘Hoe houd je de spanning in je netwerk?'

Bij de MuziekTafel zijn heel veel verschillende samenwerkingspartners betrokken. Maar hoe zorg je nou dat al deze partijen zo effectief mogelijk samenwerken en dat iedereen hierbij actief aanhaakt? En dan niet alleen bij de start, maar ook wanneer bijvoorbeeld de samenstelling van het netwerk verandert?

Annelies Bartelink onderzocht effectief samenwerken binnen netwerken in de cultuureducatie. Gedurende de sessie deelde ze succesfactoren uit onderzoek en praktijk, aan de hand van tien concrete voorwaarden voor effectieve netwerksamenwerking. Aansluitend verkenden we met elkaar, op basis van eigen praktijkvoorbeelden, welke uitdagingen er liggen binnen de MuziekTafel en welke oplossingen je hierbij kan toepassen.

Ook kun je de onderstaande bronnen bekijken voor meer informatie:

Dave Ensberg over kansengelijkheid en inclusie; waarom zijn deze onderwerpen belangrijk, waar moeten we het over hebben en welke tips zijn er?

Thema ‘Inclusie en kansengelijkheid’

Tijdens deze sessie werden er casussen gedeeld om in te zoomen op wat muziekonderwijs kan betekenen in het kader van inclusie en kansengelijkheid en de verschillende manieren waarop dat in de regio’s wordt bewerkstelligd.

Bij de eerste sessie deelde Ria Hempenius van de Twijn uit Zwolle haar ervaring en bij de tweede sessie deelde Carola Heesmans-Reijnders van de Antoon van Dijkschool uit Helmond haar ervaring op het gebied van muziek op een speciaal onderwijsschool.

Angela Mangione van IKC Kindercampus Molenpark in Utrecht deelde tijdens de tweede sessie haar verhaal en gaf tips en trucs om binnen een school met diverse nationaliteiten de diverse groepen te verbinden door middel van muziek. Met een aantal praktijkvoorbeelden als leidraad kregen we de do’s en don’ts op een rij om zorg te dragen dat álle kinderen aangesloten zijn bij het muziekonderwijs.

Dit was een praktijkgerichte werksessie waarbij aan het einde acties omschreven werden om in de eigen regio's toe te passen. Bekijk de onderstaande bronnen als handvatten om volgende stappen te zetten.

Twee leerlingen van De Ommezwaai in Arnhem die meegetekend hebben en hun muzikale project tijdens de Summerschool

Muzikale verhalen

In samenwerking met Schooltv publiceren we vanuit het MuziekopleidersAkkoord de gloednieuwe serie 'Muzikale Verhalen': negen korte luisterverhalen voor de onder-, midden- én bovenbouw van het basisonderwijs. De verhalen zijn geschreven door Janneke Schotveld, Sharid Alles en Pim Lammers en de muziek is gecomponeerd door Jeroen Sleyfer en Izaline Calister.

Muziekdocent Vincent Lamers heeft drie lesbrieven ontwikkeld voor het speciaal onderwijs, zodat de verhalen ingezet kunnen worden als praktisch middel voor muziek in de klas.

Naar de verhalen

Veranderkundige Joyce van der Niet over effectuation en het lerarentekort! Wat is effectuation en hoe kun je dit in de praktijk toepassen?

Thema ‘De juiste mensen voor de klas’

Door het groeiende bewustzijn over het belang van kwalitatief en structureel muziekonderwijs is de vraag naar ‘de juiste mensen voor de klas’ toegenomen. Tegelijkertijd is er een landelijk tekort aan (vak)leerkrachten. In deze werksessie gingen deelnemers vanuit effectuation, de theorie over hoe topondernemers beslissingen maken, met elkaar in gesprek. Welke kansen worden herkend, welke koppelingen worden gelegd en welke samenwerkingen ontstaan? Samen met Joyce van der Niet gingen jullie op creatieve wijze om met het leerkrachtentekort om zo de juiste mensen voor de klas te krijgen.

Voorgestelde artikelen

  • MuziekAkkoord Veldhoven, Bergeijk en Eersel

  • 1500 leerlingen zingen in het AFAS Circustheater tijdens ALADDIN

  • Nieuwe muzikale verhalen online en op Spotify gelanceerd